Video

Một số hình ảnh Thánh Lễ An Táng Đan sĩ Linh mục M. Montfort Nguyễn Vinh

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý - Thánh Lễ An Táng Đan sĩ Linh mục M. Montfort Nguyễn Vinh (07.06.2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á