Video

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU PHƯỚC HIỆP SỬ LƯỢC

Sau khi được Tổng hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia nâng lên hàng Đan viện tự trị, ngày 19 tháng 3 năm 2022, Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp đã bầu chọn Cha M. Đaminh Savio Nguyễn Quang Đại làm Viện trưởng tiên khởi của Đan viện. (20.3.2022)

 

  

 

 

 Video Clip Giới thiệu Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp

 

 

 

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU PHƯỚC HIỆP SỬ LƯỢC

 

 

Lam Châu, Phước Lý

 

 

Năm 1998, cố Viện phụ Ignatio Trần Ngân, lúc đó là bề trên đương nhiệm của Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, mua mảnh đất khoảng 11 ha, thuộc Ấp Phú Lâm, Xã Hoà Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Lúc ấy, mảnh đất này, về mặt Giáo Quyền thuộc về Giáo phận Xuân Lộc và Đức Cha đương nhiệm là Đức Cố Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật. Khi mua đất ở đây, cố Viện phụ Ignatio Trần Ngân đã nhắm đến việc thành lập Nhà Con của Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý.

 

Ngày 19 tháng 3 năm 2008, Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý thành lập Tu sở Phước Hiệp và đặt Cha Đaminh Savio Nguyễn Quang Đại làm Trưởng nhóm, cùng với 10 đan sĩ khác đến sống tại tu sở này.

 

Ngày 22 tháng 11 năm 2005, Ðức Thánh Cha Benedict XVI thiết lập Tân Giáo phận Bà Rịa, tách ra từ Giáo phận Xuân Lộc và Tu sở Phước Hiệp thuộc địa giới của Giáo phận mới Bà Rịa.

 

Ngày 13 tháng 5 năm 2014, Tu sở Phước Hiệp được Tổng hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam nâng lên hàng Đan viện đơn lập (prioratus simplex).

 

Đan viện đơn lập Phước Hiệp ngày càng phát triển, nhân sự được bổ sung từ nhà mẹ Phước Lý; nhà nguyện, nhà ở và các công trình khác được xây dựng, hội đủ điều kiện để được nâng lên hàng Đan viện tự trị.

 

Theo Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, khi thành lập một đan viện mới và muốn nâng lên hàng đan viện tự trị, thì phải hội đủ các điều kiện theo các số 34 §2; 35; 55 §10 và GL 609 §1. Căn cứ vào các nố Hiến Pháp và Giáo Luật vừa nêu, Đan viện Phước Lý nhận thấy Đan viện đơn lập Phước Hiệp đã đủ điều kiện để trở thành một đan viện tự trị (prioratus sui juris).

 

Vì thế, ngày 2 tháng 1 năm 2020, Hội đồng Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý đã đồng ý bỏ phiếu biểu quyết xin Tổng hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam nâng Đan viện đơn lập Phước Hiệp lên hàng đan viện tự trị.

 

Tổng hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia khóa XVIII họp tại Đan Viện Thánh Mẫu Vĩnh Phước (7-17.3.2022), sau khi xét đơn của Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý xin nâng Đan viện đơn lập Phước Hiệp lên hàng Đan viện tự trị, nhận thấy Đan viện đơn lập Phước Hiệp hội đủ các yếu tố cần thiết theo Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia 34 §2; 35; 55 §10 và GL 609 §1 để trở thành một đan viện tự trị. Vì thế, ngày 8 tháng 3 năm 2022, Tổng hội quyết định nâng Đan viện đơn lập Phước Hiệp lên hàng Đan viện tự trị, trở thành Đan viện thứ 13 của Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam.

 

Tổng hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia, Khóa XVIII, năm 2022

 

Tổng hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia, Khóa XVIII thăm Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp, 13.3.2022

 

Tổng hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia, Khóa XVIII, năm 2022 tại Đan Viện Vĩnh Phước

 

Hiện tại, Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp có tất cả 33 thành viên, gồm: 8 đan sĩ linh mục, 3 đan sĩ phó tế, 15 đan sĩ khấn trọng, 1 đan sĩ khấn tạm, 1 tập sinh và 8 thỉnh sinh.

 

Sau khi được Tổng hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia nâng lên hàng Đan viện tự trị, ngày 19 tháng 3 năm 2022, Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp đã bầu chọn Cha M. Đaminh Savio Nguyễn Quang Đại làm Viện trưởng tiên khởi của Đan viện.

 

Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp bầu Viện trưởng tiên khởi 

 

Cha Tân Viện trưởng M. Đaminh Savio Nguyễn Quang Đại

 

Các Đan sĩ hứa vâng phục Cha Tân Viện trưởng

 

Từ nay, Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp có đầy đủ pháp lý, tự chủ về nhân sự, kinh tế, tổ chức sinh hoạt... và sống ơn gọi đan tu chiêm niệm giữa lòng Giáo hội và xã hội.

 

 Các thành viên của Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á