Video

Video Clip Thánh Lễ An Táng Đan sĩ Linh mục M. Montfort Nguyễn Vinh

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý | Video Clip Thánh Lễ An Táng Đan sĩ Linh mục M. Montfort Nguyễn Vinh (07.06.2024)

(Trực Tuyến) Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế, 09 giờ 00, ngày 30.09.2023

Thánh Lễ truyền chức Linh mục & Phó tế tại Nguyện Đường Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, Ngày 30 tháng 09 năm 2023.

Thánh Lễ Khấn Dòng 11.07.2023 - Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, Thánh Lễ Khấn Dòng 11.07.2023 - Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu và Ngân Khánh Khấn Dòng

Thứ Sáu Tuần Thánh 2023: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu

Thứ Sáu Tuần Thánh 2023: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu & Kính thờ Thánh Giá

Video Clip Mừng Chúa Giáng Sinh 2022

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, Mừng Chúa Giáng Sinh - Thánh Lễ Đêm, 25.12.2022

Video Clip Thánh Lễ mừng Thượng thọ cửu tuần (90) Lm. Montfort Nguyễn Vinh

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, ngày 08.12.2022

Video Clip Thánh Lễ An Táng Đan sĩ M. Thomas Hồ Hoàng Long (04.09.2022)

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý: Thánh Lễ An Táng Đan sĩ M. Thomas Hồ Hoàng Long (04.09.2022)

(LIVE) THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC, 09h00, NGÀY 19 THÁNG 08 NĂM 2022

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý - Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Ngày 19 Tháng 08 Năm 2022.

(LIVE) ĐAN VIỆN PHƯỚC LÝ: THÁNH LỄ KHẤN DÒNG, 9h00, THỨ HAI, NGÀY 11.07.2022

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý: Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu, 11.07.2022

Video Clip THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2022

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý. Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, ngày 16-04-2022

Video Clip THÁNH LỄ TIỆC LY THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2022

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý. Thánh Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh, 14-04-2022

Video Clip NỮ ĐAN VIỆN VĨNH PHƯỚC HÀNH HƯƠNG VỀ ĐẤT TỔ BÀU SEN - NƠI THÀNH LẬP CỘNG ĐOÀN

Ngày 19 tháng 2 năm 2022, ba cộng đoàn Nữ Xitô Thánh Gia: Vĩnh Phước, Phước Hải, Phước Thiên trở về mảnh đất Bàu Sen và Nhà Mẹ - Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, tọa lạc tại Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, nơi khai sinh (ngày 12.11.1972), hình thành và phát triển đời sống đan tu của các nữ đan sĩ Xitô Thánh Gia, để tạ ơn Thiên Chúa và ghi nhớ công lao của những vị tiền bối đã góp công trong việc cưu mang, thành lập cộng đoàn nữ đầu tiên trong đại gia đình Hội Dòng Xitô Thánh Gia.

Video Clip Nữ Đan Viện Vĩnh Phước: THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP CỘNG ĐOÀN (1972-2022)

Ngày 19 tháng 2 năm 2022, ba cộng đoàn Nữ Xitô Thánh Gia: Vĩnh Phước, Phước Hải, Phước Thiên trở về mảnh đất Bàu Sen và Nhà Mẹ - Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, tọa lạc tại Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, nơi khai sinh (ngày 12.11.1972), hình thành và phát triển đời sống đan tu của các nữ đan sĩ Xitô Thánh Gia, để tạ ơn Thiên Chúa và ghi nhớ công lao của những vị tiền bối đã góp công trong việc cưu mang, thành lập cộng đoàn nữ đầu tiên trong đại gia đình Hội Dòng Xitô Thánh Gia.

Video Clip Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục (20.8.2021)

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý - Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục ngày 20.8.2021

Video Clip Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2021

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2021

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC (20.08.2021)

Đan Viện Phước Lý: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục ngày 20.08.2021

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU - THÁNH LỄ KHẤN DÒNG NGÀY 11.07.2021

Đan Viện Phước Lý: Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu - Thánh Lễ Khấn Dòng ngày 11.07.2021

Video Clip THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY M. PHÊRÔ - PHAOLÔ TRẦN VĂN LONG (THẦY BẢO LỘC)

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý - Thánh Lễ An Táng Thầy M. Phêrô - Phaolo Trần Văn Long (Thầy Bảo Lộc), 18.01.2021

9h00´, ngày 12/12/2020: [Trực Tiếp] Thánh Lễ Chúc Phong Viện Phụ M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh

Trực tiếp Thánh Lễ Chúc Phong Viện Phụ M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh từ Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Đan Viện Phước Lý: GIỜ KINH SÁNG - ĐẠI LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI (15.08.2020)

“Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, trọn đời đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa, sau khi hoàn tất hành trình dương thế, đã được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác (ĐGH PIO XII, Munificentissimus Deus).

Đan Viện Phước Lý: HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU (15.08.2020)

Thiên Chúa dựng nên con người và ban cho con người mầm mống sự thiện. Xuôi vào dòng đời, con người mang nỗi thao thức khát vọng kiếm tìm Chân – Thiện – Mỹ. Đáp lại nỗi thao thức đó, Thiên Chúa dẫn đưa họ vào một lộ trình mang tên gọi Tình Yêu. Thế nhưng, lộ trình Tình Yêu có nhiều cung bậc và nhiều cách thể hiện. Một trong muôn vàn cung bậc ấy, Thiên Chúa đã mời gọi những người giữa muôn người dấn thân vào ơn gọi thánh thiến đan tu, họ đã thưa xin vâng và đã chọn Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý để thực hiện ơn gọi cao quý ấy...

18h00´ (23.08.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm A - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

15h30´ (23.08.2020): Trực tuyến Chầu Thánh Thể - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Chầu Thánh Thể từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

18h00´ (16.08.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm A - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý
Thiết kế Web : Châu Á