Triết học

CÓ PHẢI TÂM TRÍ CON NGƯỜI LÀ PHI VẬT CHẤT?

Để kết luận, hãy lưu ý rằng không một luận chứng nào trình bày ở đây phủ nhận hoạt động tâm trí có tương quan với hoạt động của não bộ. Nhưng thay vào đó, các luận chứng này muốn chứng minh rằng hoạt động tâm trí không thể bị rút giảm vào hoạt động não bộ hay bất cứ hệ thống nhân quả hoàn toàn mang tính vật chất.

“SUY TƯ ĐỂ TIN TƯỞNG VÀ TIN TƯỞNG ĐỂ SUY TƯ”

Khi đưa ra công thức “suy tư để tin tưởng và tin tưởng để suy tư”, thánh Augustino đã biết vận dụng suy tư triết học vào việc đào sâu đức tin. Quả thật, đây là một đường hướng tư tưởng trong tinh thần đức tin; hay một cách sống đức tin có tính cách hợp lý. Nơi thánh Augustino, chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa triết học và thần học; nhưng trong một công thức có vẻ “bắt cá hai tay” như vậy, chúng ta thấy được cả lòng tôn trọng lý trí lẫn đức tin, cũng như sự hoà hợp đương nhiên của hai lãnh vực này. Nói cách khác, ta có thể coi công thức “suy tư để tin tưởng” như một châm ngôn tóm gọn tinh thần triết lý Kitô giáo; và châm ngôn “tin tưởng để suy tư” lại chính là đường hướng căn bản của khoa thần học Kitô giáo.

NHỮNG SUY TƯ VỀ VIỆC CẢI CÁCH TRIẾT HỌC VÀ FIDES ET RATIO

Ta phải dạy những môn triết học theo cách thức đến nỗi rằng, trước tiên, các sinh viên được hướng dẫn để thủ đắc một tri thức vững chắc và nhất quán về con người, thế giới và Thiên Chúa, được hỗ trợ bởi gia sản triết học có giá trị một cách vĩnh viễn, đang khi cũng để ý đến việc khảo cứu triết học của kỷ nguyên hiện nay.

LUẬN VỀ CHÂN LÝ

Nhiều triết gia đã ví con người đi tìm chân lý như những con thiêu thân bay chung quanh ánh sáng của ngọn đèn. Ngọn đèn tượng trưng cho Ánh sáng, Chân lý, Linh quang, Điển quang hay Đấng Tối Cao. Phải chăng chung quy chỉ có một Chân lý tối hậu hay một Hóa Công, tất cả đều đồng quy về một điểm…

Đạo và Lời (Hiếu Liêm)

Mặc dù chưa được mặc khải, chưa biết Chúa Kitô, song trực giác của Lão Tử về Đạo thật phong phú, sâu xa, linh diệu vô cùng rất gần với lối diễn tả của Gioan về Ngôi Lời, đó là điều rất lạ. Nếu Lão Tử được biết Đức Giêsu và mặc khải của Ngài thì đạo lý của ông sẽ đi đến đâu? Có thể coi, Đạo của Lão là một bước đi trước để dọn đường cho Ngôi Lời đến nhập thể vào đời chăng?

Ý NGHĨA KITÔ GIÁO TRONG TẾ NAM GIAO CỦA NGƯỜI VIỆT

Đất nước Việt Nam có một bề dày lịch sử với bao thăng trầm trong việc dựng nước và giữ nước, bắt đầu từ những tộc người thiểu số đến việc phát triển thành một đất nước độc lập…
    Thiết kế Web : Châu Á