Tĩnh tâm

Gợi ý tĩnh tâm tháng 3/2023: Tu là thánh hiến

Theo tiếng Latin, thánh hiến là consecratio. Từ này “có nghĩa là tách rời một người hay một vật nào đó ra khỏi phạm vi phàm tục, và dành vào việc thánh thiêng”.

Tĩnh tâm tháng 8/2021: SỐNG Ý NGHĨA CON SỐ 2

Thông thường, các con số được rút ra từ Kinh Thánh, được viết ra thành số hay bằng hình vẽ biểu tượng, luôn được liên kết với các mầu nhiệm trong đức tin Kitô giáo.

GỢI Ý TĨNH TÂM THÁNG GIÊNG, CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH 06/01/2019 (Lm. Hiền Lâm)

Chúa Giêsu Hiển Linh là khởi đầu Nhập Thể và Nhập Thế để thực hiện chương trình cứu độ.

Tĩnh tâm tháng 1/2017 - Cộng đoàn TIN - HIỆP THÔNG - BÁC ÁI - Quốc Vũ

Dịp tĩnh tâm hôm nay, chúng ta có thời gian để xét lại xem cộng đoàn mình như thế nào, dựa trên 3 tiêu chuẩn theo Thánh Phaolô: Cộng đoàn đức tin - hiệp thông - bác ái
    Thiết kế Web : Châu Á