TIN TỨC

Chương trình ĐÓN và TIỄN ĐỨC MẸ FATIMA THÁNH DU của Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý.

Kính mời mọi người hiệp thông.

 

Chương trình:
 
CUNG NGHINH
 
ĐỨC MẸ FATIMA THÁNH DU
 
Đến ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ
 
 
THỨ SÁU, NGÀY 13/07
11h15: Thánh lễ tại Đài Đức Mẹ Phước Lý.
16h00: Đón Kiệu Đức Mẹ tại Nhà thờ Giáo xứ Bắc Minh.
- Đoàn rước đi bộ hai hàng trước xe chở kiệu đi về Đan Viện.
- Chầu Thánh Thể và Suy niệm Kinh Mân Côi
 
THỨ BẢY, NGÀY 14/07
04h45: THÁNH LỄ ĐỨC MẸ KHIẾT TÂM (Lễ trọng)
11h15: Thánh lễ trưa.
13h50: Chầu Thánh Thể (suy niệm Kinh Mân Côi)
 
CHÚA NHẬT, NGÀY 15/07
04h45: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
11h15: Thánh lễ trưa.
15h45: Chầu Thánh Thể (Suy niệm Kinh Mân Côi)
- Nghi thức dâng Đan viện cho Đức Mẹ
16h30: Tiễn trao Tượng Đức Mẹ cho Giáo xứ Vĩnh Phước
 
 
Thiết kế Web : Châu Á