TẬP VIỆN

HAI SỰ SÁM HỐI... (Hiền Lâm)

“Tinh thần sám hối Mùa Vọng và tinh thần sám hối Mùa Chay khác nhau thế nào?

 

TINH THẦN SÁM HỐI TRONG MÙA VỌNG
và SÁM HỐI TRONG MÙA CHAY
 
 
Mùa Vọng
- Tinh thần sám hối trong Mùa Vọng là dọn đường cho Chúa đến và Chúa đi qua con đường đó.
- Nghĩa là nhìn lại con đường đời mình đầy “ổ gà và quanh co”, chỗ nào kiêu ngạo nhô cao lên thì lo mà bạt xuống bằng khiêm tốn, đoạn nào lối sống lắt lẻo quanh co và bất chính thì lo mà sửa lại cho ngay thẳng chính trực, bụi bẩn, lá cây và những cành lá vướng víu (tội lỗi – đam mê) thì lo mà quét dọn cho sạch, để xứng đáng cho Chúa ngự đến.
- Việc làm, nhấn mạnh đến luyện tập nhân đức như: Khiêm tốn, ngay thẳng, từ bỏ tội lỗi
- Thiên Chúa trong tinh thần Mùa Vọng là đến đi trên con đường tâm hồn của chúng ta.
- Kết quả là Chúa đã nhập thể và hạ sinh để đến với chúng ta.
 
Mùa Chay
- Tinh thần sám hối trong Mùa Chay là chúng ta đã đi quá xa, đã sai đường, đã bỏ Chúa, cần phải quay trở lại, quay trở về với Chúa.
- Nghĩa là đường Chúa đi bên phải thì chúng ta đã đi bên trái, đường Chúa đi lên thì chúng ta đi xuống, đường Chúa đi về phía trước thì chúng ta đi ngược lại. Vì thế, cần phải quay lại để cùng đi con đường với Chúa.
- Việc làm, ưu tiên tìm đến Bí Tích Hoà Giải, sống giao hoà với Chúa và anh em
- Thiên Chúa trong tinh thần Mùa Chay là Thiên Chúa phải đi tìm kiếm chúng ta để giúp ta quay về với Người. Thiên Chúa phải chiến đấu và chiến thắng tử thần để chuộc lấy chúng ta về.
- Kết quả, Thiên Chúa đã chết và đã Phục Sinh để cứu chúng ta.
 
Tóm lại:
- Sám hối Mùa Vọng là sửa con đường của mình (từ bỏ tội lỗi), trang trí cho đẹp (tập nhân đức) để mời Chúa đi. Giống như việc chúng ta trang trí cho đẹp các hình thức mừng Lễ Giáng Sinh vậy.
- Sám hối Mùa Chay về là bỏ con đường sai lạc mình đang đi, quay trở lại để đi chung với Chúa trên con đường của Chúa.
 
Lm. Hiền Lâm
Thiết kế Web : Châu Á