Suy niệm

Hình ảnh Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2023

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2023

 

 

Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ (Xh 12,42), nên theo lời khuyên của Tin Mừng (Lc 12,35tt) các tín hữu cầm nến cháy trong tay, giống như người trông đợi Chúa trở lại, để lúc Người đến, Người thấy họ đang tỉnh thức và mời họ vào bàn tiệc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á