Suy niệm

Hình ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng ngày 11.07.2023

11.07.2023 Lễ thánh phụ Biển Đức, Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu

 

 

 

Ngày 11.07.2023, Lễ thánh phụ Biển Đức, Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý có thêm 4 Thầy khấn Sơ khởi, 5 Thầy khấn Trọng thể và 5 Đan sĩ & Linh mục mừng Ngân Khánh Khấn Dòng. Sau đây là một số hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc trọng đại trong ngày Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á