Suy niệm

Hình ảnh Nhà Chờ Phục Sinh (Nhà Hy Vọng)

Ngày 08.12.2022, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, Viện phụ Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh đã làm phép khánh thành Nhà Chờ Phục Sinh làm nơi lưu giữ Tro cốt các thân nhân, ân nhân và các tín hữu đã qua đời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu Quý Vị nào cần gửi Tro cốt cho người thân vào Nhà Chờ Phục Sinh của Đan ViệnThánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, xin vui lòng liên hệ:

 

Điện thoại: 093 4474399

E-mail: dvphuocly.oc@gmail.com

 

 

Thiết kế Web : Châu Á