Suy niệm

Chúa Nhật VII PS, B, Ga 17,11b-19: "Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ"

Mặc dù chúng ta sống trong thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Xin Thiên Chúa lấy sự thật thánh hiến chúng ta, để nhờ đó, chúng ta mới có thể hoàn thành được sứ mạng được “sai đến thế gian” mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu (x. cc. 16-18).

 

 

"XIN CHA LẤY SỰ THẬT MÀ THÁNH HIẾN HỌ"

(Ga 17,11b-19)

 

 

M. Đaminh Tước

 

 

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấu hiểu về sự liên đới trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha. “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” (c.17), qua đó, để thấy rằng, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha với mong muốn là thánh hiến và gìn giữ các môn đệ, để họ sống liên kết với Chúa Thánh Thần, để Ngài nâng đỡ, giữ gìn, che chở và thánh hiến các họ sống trong sự thật.

 

Sống sự thật ở đây cũng đồng nghĩa với việc sống trong niềm tin. Bằng việc các môn đệ cần đem sự thật và tình thương đến với mọi người. Việc sống trong sự thật nơi các môn đệ thời xưa đã trải qua những thử thách về đức tin, và thời nay chúng ta gặp không ít những sóng gió khổ ải khi sống đức tin và làm chứng cho sự thật, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22). Do đó, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho các môn đệ và giữ gìn Hội Thánh sống giữ vững đức tin để vượt qua mọi thử thách gian lan trong công việc loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh.

 

Mặc dù, các môn đệ đi rao giảng Tin mừng gặp những thử thách và có những nghịch cảnh về đức tin nhưng các ông vẫn trung kiên giữ vững niềm tin, vì các ông được Chúa che chở và khích lệ như lời Chúa nói: “Anh em hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Qua đó, Chúa Giêsu đã khích lệ, ủi an các môn đệ. Ngài mong muốn các môn đệ cũng có mối liên hệ thân tình với Chúa Cha và được bình an trong thế gian này. Muốn có được điều đó, thì cần có sự che chở của Chúa Cha, vì thế mà Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta” (c. 11). Chúa Giêsu xin Chúa Cha liên kết các môn đệ sống tình yêu hiệp nhất như tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong chân lý sự thật. Vì thế, lời cầu xin của Chúa Giêsu cũng là lời cầu nguyện cho tất cả chúng ta, những con người đã tin vào Đức Kitô nhờ từ lời chứng của các môn đệ. Từ đó, chúng ta sống liên đới trong sự thật tình yêu Thiên Chúa để trở nên một đoàn chiên của Chúa trong Chúa Thánh Thần.

 

Vậy làm sao có thể sống hiệp thông nên một với Chúa Cha? Thiết nghĩ, không gì khác hơn để sống tâm tình con thảo với Chúa Cha và được nên một với Ngài, để chúng ta được “hưởng trọn niềm vui” với Đức Giêsu, đó chính là việc học và sống lời Chúa. Tức là những Lời mà Chúa Giêsu truyền lại. Chính Ngài đã thưa với Chúa Cha: “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (c.14).

 

Các môn đệ Chúa Giêsu ngày xưa và chúng ta hôm nay, khi sống làm môn đệ của Ngài, nghĩa là tất cả đều sống ở giữa dòng đời nhưng không sống hoàn toàn như người đời, sống trong thế gian nhưng không thuộc về trần gian, sống không theo thế gian nhưng dù sao vẫn dễ bị những cám dỗ của thế gian lôi cuốn. Mặc dù, chúng ta gặp những thử thách và theo một cách nào đó, thì “thế gian” như “sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8). Nhưng chúng ta cảm thấy được nâng đỡ vì trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (c. 15). Như vậy, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta. Cho nên chúng ta được mời gọi tin tưởng phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa để vượt thắng mọi cám dỗ trần gian mà sống trong sự thật và sống trung thành theo Chúa. Chúng ta cần biết rằng, trái tim con người của chúng ta thuộc về Chúa, thân xác và tâm hồn chúng ta thuộc về Chúa, và lý trí chúng ta quy hướng về Ngài nên chúng ta sống sự thật trong chân lý của Chúa Thánh Thần, để ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta vượt thắng mọi cám dỗ trần gian.

 

Tóm lại, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta học hỏi lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta có đủ can đảm để sống và làm chứng cho sự thật. Ngày hôm nay, chúng ta đang bị lôi cuốn vào lối sống giả dối, không thật, cái gì cũng có thể trở thành “hàng giả” của xã hội này. Cho nên, chúng ta cần can đảm bất chấp những thử thách để chọn và làm chứng cho công lý và sự thật. Bởi vì, khi chọn lựa như vậy cũng đồng nghĩa là chúng ta chọn làm trở thành người môn đệ trung tín của Thầy Giêsu – Đấng “là đường, là sự thật và là sự sống”.

 

Xin Chúa Thánh Thần là chứng nhân và là Thần Khí của sự thật (1 Ga 5,6) soi sáng hướng dẫn và giúp chúng ta sống tình liên đới với Thiên Chúa trong tình yêu và sống sự thật trong chân lý. Mặc dù chúng ta sống trong thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Xin Thiên Chúa lấy sự thật thánh hiến chúng ta, để nhờ đó, chúng ta mới có thể hoàn thành được sứ mạng được “sai đến thế gian” mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu (x. cc. 16-18).

 

 

  

Thiết kế Web : Châu Á