Suy niệm

Chúa Nhật IX TN, B - Lễ Mình và Máu Chúa Kitô: Giao ước tình yêu

Trong mầu nhiệm Giao ước mới, Con Chiên Duy Nhất và đích thực chịu sát tế chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Việc Ngài hiến mình không phải do ai hay điều gì khác, bởi lẽ chính Ngài đã tự nguyện dâng hiến đến cùng, dâng hiến trọn vẹn bản thân Ngài làm hy tế cứu độ.

 

 

 

GIAO ƯỚC TÌNH YÊU

(Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)

 

                                                                    M. Laurentio Nguyễn Văn Toàn

 

Chúa nhật lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu hôm nay, Lời Chúa mời gọi các Kitô hữu cảm nghiệm và biết ơn tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng. Mặc dầu Ngài là Thiên Chúa cao cả vô cùng nhưng đã yêu thương con người bằng cách hạ mình, ký kết giao ước tình yêu. Nếu như ngày xưa giao ước được ký kết bằng máu chiên máu bò thì giao ước mới này được ký kết bằng chính máu Con Một của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô trong bữa tiệc ly: “Đang bữa ăn Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói; anh em hãy cầm lấy đây là mình thầy. Và người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người” (Mc 14,22-24). Phần chúng ta khi cử hành thánh lễ là lúc thể hiện tình yêu đó bằng tâm tình yêu mến và cảm tạ.

 

Trở lại thời Cựu ước, sách Xuất Hành tường thuật về việc Đức Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái. Ông Môsê cho dân biết những lệnh truyền của Đức Chúa và dân hứa tuân giữ. Ông cho giết bò lấy máu rảy lên một phần bàn thờ và phần kia rảy lên dân. Vì máu tượng trưng cho sự sống nên việc rảy máu là việc kết ước giữa Đức Chúa với dân (x. Xh 24,3-8). Rồi trong biến cố xuất hành, với bữa tiệc Vượt Qua, cũng như bữa tiệc thiết lập giao ước, dân Chúa trong Cựu ước đã hiểu thế nào là tình thương giải thoát của Thiên Chúa. Thịt Chiên bị sát tế là của ăn cần thiết cho bước khởi đầu trên hành trình ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, tiến về Đất Hứa. Máu chiên bị sát tế được bôi lên cửa là dấu chứng bảo đảm an toàn cho dân Chúa được thoát khỏi sự tiêu diệt. Con Chiên vô tì vết bị sát tế trong Bữa Tiệc Vượt Qua của Cựu ước đã trở thành dấu chứng cho hành động giải thoát của Thiên Chúa. Con Chiên bị sát tế trong Cựu ước là hình ảnh báo trước về hy tế Thập Giá của Đức Giêsu, Chiên Thiên Chúa tự hiến để thiết lập giao ước mới (x. Xh 12).

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã lập bí tích Thánh thể. Đây cũng chính là giao ước mới được lập bằng chính máu Đức Kitô. Đây là giao ước mới đổ ra cho muôn người được tha tội. Theo nghĩa thông thường thì giao ước có sự đồng ý của hai bên cùng thỏa thuận một giao kèo nào đó. Trong Bài đọc một, sách Xuất Hành kể về việc ký giao ước giữa Đức Chúa với dân, mặc dầu dân đã hứa trung thành với giao ước mà Đức Chúa đã thiết lập nhưng lại chẳng tuân giữ lại còn theo các thần khác. Nhưng Thiên Chúa vẫn trung thành với giao ước mà đỉnh điểm là Thiên Chúa đã sai con mình là Đức Giêsu Kitô đến thế gian. Qua người con này Thiên Chúa đã ký kết một giao ước mới với loài người chúng ta bằng chính máu của Người để chúng ta được hưởng cuộc sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

 

Con Chiên được dùng để sát tế trong Cựu ước, chỉ là một con chiên được chọn ngẫu nhiên giữa muôn ngàn con chiên khác. Có thể nói, nó chỉ là nạn nhân của sự chọn lựa của con người hơn là tự nguyện dâng hiến. Tuy nhiên, thịt máu cũng như cái chết của nó cũng có giá trị thiết lập giao ước, tuy chỉ mang tính cách tạm thời. Nhờ sự trung gian của con chiên, mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa được nối kết, và qua nó, con người biểu lộ tấm lòng đối với Thiên Chúa và Thiên Chúa ghé mắt thương nhìn đến con người.

 

Còn trong mầu nhiệm Giao ước mới, Con Chiên Duy Nhất và đích thực chịu sát tế chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Việc Ngài hiến mình không phải do ai hay điều gì khác, bởi lẽ chính Ngài đã tự nguyện dâng hiến đến cùng, dâng hiến trọn vẹn bản thân Ngài làm hy tế cứu độ. Tin Mừng theo thánh Luca cho chúng ta thấy rõ hơn ngay trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã rất ý thức và rất khao khát đi vào cuộc hiến tế chính bản thân Ngài. Hy tế mà ngay từ khi Chúa Cha sai Ngài đến trần gian, Ngài đã một lòng xin vâng: “Thầy những khao khát mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa. Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: anh em hãy cầm lấy mà chia nhau” (Lc 12,15-17).

 

Nhờ Đức Kitô, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với chúng ta và không bao giờ bị phá hủy đó chính là lúc linh mục cử hành thánh lễ mỗi ngày. Thật vậy, mỗi lúc chúng ta cử hành thánh lễ là lúc chúng ta hiện tại hóa giao ước tình yêu đã được ký kết giữa Thiên Chúa và loài người chúng ta nhờ máu Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra trên Thánh Giá.

 

Lời truyền phép của vị linh mục trong thánh lễ đã biến bánh và rượu vật chất phàm trần trở nên Thịt và Máu Đức Giêsu và được Ngài trao ban cho chúng ta, hầu cho chúng ta được sống bằng chính sự sống của Chúa. Thịt và Máu Đức Giêsu là bảo chứng của tình yêu vô biên và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Lãnh nhận Thịt và Máu Chúa trong Bí tích Thánh Thể là chúng ta đang được kết hiệp với Chúa một cách thâm sâu và trọn vẹn nhất, ngay trong cuộc sống tại thế này. Qua đó, Thịt Ngài trở nên của ăn nuôi dưỡng chúng ta, Máu Ngài đổ ra để tha tội và trở nên của uống thiêng liêng nuôi sống chúng ta. Bí tích Thánh Thể đích thực là dấu chứng của tình yêu vĩnh cửu, bảo đảm cho chúng ta có được sức mạnh và bình an trong cuộc hành trình tiến về bữa tiệc cánh chung trong Nước Thiên Chúa.

 

Như vậy, chúng ta hãy luôn trung thành với giao ước tình yêu mà Thiên Chúa đã ký kết với chúng ta và biến đổi cuộc sống cho phù hợp với hồng ân đã lãnh nhận, hằng ngày biết gắn bó với Chúa trong mầu nhiệm cực thánh bằng lòng yêu mến, tôn thờ và cảm tạ tri ân.                                          

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á