Suy niệm

Chúa Nhật II Mùa Chay, B, Mc 9,2-10: Hãy vâng nghe lời Người

“Hãy vâng nghe lời Người” là mệnh lệnh của Chúa Cha cho mọi người trong hành trình sống đức tin, giúp họ phó thác và cậy trông vào quyền năng của Thiên Chúa.

 

 

HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI

(St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10)

 

Minh Tước

 

Tin Mừng Chúa nhật II Mùa chay, thánh sử Marcô diễn tả rất sinh động và linh hoạt về cuộc biến hình của Đức Giêsu trên núi Tabor. Cuộc biến hình này cho chúng ta biết vai trò cao cả của Chúa Giêsu qua cuộc xuất hành về sự chết và phục sinh của Người, cuộc biến hình này củng cố niềm tin cho các môn đệ trên con đường thập giá. Cuộc biến hình của Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng về vai trò của Đấng cứu thế qua lời Chúa Cha phán rằng: “Hãy vâng nghe lời Người” (c. 7). Như vậy, lời của Chúa Cha cho chúng ta thấy vai trò của Đấng Messia được sai đến trần gian để giải thoát nhân loại khỏi cái chết của tội lỗi và đem lại sự sống đời đời cho họ trên Nước trời.

 

Qua cuộc biến hình, Đức Giêsu tỏ lộ uy quyền Con Thiên Chúa và qua lời Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta yếu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (c. 7), nghĩa là chúng ta vâng lời Chúa Cha truyền dạy qua Chúa Giêsu và nhờ Người chúng ta được ơn cứu độ. Từ đó, các môn đệ đi vào cuộc khổ nạn cùng Thầy của mình, chấp nhận khổ nhục và đóng định vào thập giá để đến vinh quang Phục sinh với Chúa trong Nước trời. Bời vì, Chúa Giêsu nói rõ cho các môn đệ về con đường khổ nạn của Ngài: “Thầy phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại” (Lc 9,22). Do vậy, phải qua đau khổ mới đến vinh quang uy nghi sáng láng như ngày Chúa Giêsu Phục sinh. Mặc dù sự biến hình của Chúa Giêsu uy nghi sáng láng trên núi tỏ ra trong chốc lát, nhưng cũng làm cho các môn đệ choáng ngập sự uy nghi của Thầy mình, do đó ông Phêrô muốn ở trên núi để hưởng sự vinh quang của Thầy nên “xin dựng ba cái lều cho Thầy, cho ông Môsê và ông Êlia” (c. 5). Nhưng lời phán của Chúa Cha đã làm cho các ông thay đổi não trạng, giúp họ thi hành những lời Chúa Giêsu truyền dạy, phải chấp nhận chịu khổ đau, chịu thử thách gian lao như Ngài: “Thầy sẽ lên Giêrusalem chịu đau khổ và bị giết chết do các Kỳ mục gây ra, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21; Mc 8,31; Lc 9,22).

 

Con đường thập giá mà Chúa đi qua cũng là con đường hy sinh đổ máu của các môn đệ đi theo Chúa Giêsu và chúng ta cũng bước theo, mặc dù thập giá Chúa trao cho mỗi người trong cuộc sống có sự khác nhau, nhưng chúng ta có sống đức tin để tín thác theo Chúa Giêsu hay không? Vì “ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 16,24). Như vậy, trên bước đường hành trình sống đức tin của người Kitô hữu là cuộc lữ hành đức tin theo Đức Giêsu trên con đường thập giá từ núi Tobor, đến núi cây dầu và tiến về đồi Golgotha. Vì thế, chúng ta hãy “vâng nghe lời Người” trên con đường sống đức tin và làm nhân chứng cho Chúa Giêsu, đem Tin mừng của Chúa đến cho mọi người, và qua đó, họ được lãnh nhận các bí tích mà trở nên con người mới trong ngày Giêsu Phục sinh.

 

“Hãy vâng nghe lời Người” là mệnh lệnh của Chúa Cha cho mọi người trong hành trình sống đức tin, giúp họ phó thác và cậy trông vào quyền năng của Thiên Chúa. Bài đọc một sách Sáng thế nói về niềm tin của tổ phụ Abraham, vì ông đã phó thác vào Thiên Chúa và vâng theo là sẵn sàng sát tế người con duy nhất trên núi để dâng hiến cho Thiên Chúa. Mặc dù Thiên Chúa thử thách niềm tin của ông, nhưng Abraham vẫn trung kiên son sắc trong niềm tin, và ông đã trở nên cha của kẻ tin. Như vậy, Abraham đã vâng nghe lời Thiên Chúa một cách hoàn toàn, tin tưởng phó thác vào bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Cho nên, Thiên Chúa đã chúc phúc cho gia đình ông thành một dân tộc lớn: “Dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trên bầu trời, như cát người bãi biển” (St 15,5; 22,17).

 

Bài đọc hai, trích từ thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô khuyên dạy các tín hữu: “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,31-32). Mặc dù, các Kitô hữu có nhiều người còn kém niềm tin vào Thiên Chúa, vì họ còn sợ sệt và tuyệt vọng nên thánh nhân đã khuyên dạy tín hữu Rôma hãy vững tin vào Con Một Thiên Chúa để mọi người được hưởng ơn cứu độ. Vì Đức Giêsu chết và phục sinh đem lại cho chúng ta niềm hy vọng cao quý là được hưởng ơn cứu độ của niềm vui sung mãn trên Thiên quốc.

 

Như vậy, việc Chúa Giêsu biến hình nhắc nhở cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta phải thay hình đổi dạng nơi thân xác trong Mùa chay thánh, mọi người hãy biến đổi con người cũ của tội lỗi, mà trở về con đường thánh thiện nơi tâm hồn như lời ngôn sứ Giô-en nói: “Hãy xé lòng đừng xé áo…” (Gn 2,13), để tâm hồn trở nên tinh tuyền mà đón mừng ngày lễ Chúa Giêsu Phục sinh. Và lời thánh Phaolô khuyên nhủ mỗi người chúng ta hãy canh tân nội tâm con người mình: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để sống sự công chính và thánh thiện” (Ep 4,22-24).

 

Lạy Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, là nguồn sự sống yêu thương và nguồn hy vọng, là nguồn vui vĩnh cửu, xin Chúa ban cho mọi người chúng con biết nhận ra nguồn ân sủng đó, để chúng con được hưởng niềm vui trong ngày Chúa Kitô Phục và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á