Phụng vụ

Ủy Ban Phụng Tự Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ

Ủy ban Phụng tự phổ biến đề tài hướng dẫn đầu tiên của chương trình ĐÀO TẠO PHỤNG VỤ CHO DÂN CHÚA: Bài 1 - CỬ HÀNH THÁNH LỄ

 

 

 

 

 

Nguồn: hdgmvietnam.com, 16.08.2023

 

 

Thiết kế Web : Châu Á