Lịch Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia 2023 - 2024 (Năm B)

Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia 2023 -2024 (Năm B)

LỊCH PHỤNG VỤ HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA 2021-2022 (NĂM C)

Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam 2021-2022, Năm C

Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia 2020-2021

Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam 2020-2021

Hội Dòng Xitô Thánh Gia: LỊCH PHỤNG VỤ 2019-2020

Trong Năm Phụng Vụ khi cử hành thánh lễ và giờ kinh, có ba yếu tố đan xen vào nhau, vì thế cần chọn yếu tố nào có quyền ưu tiên hơn để cử hành phụng vụ. Ba yếu tố đó là: 1) Chu kỳ các mùa phụng vụ (Vọng, Giáng Sinh, Chay, Phục Sinh và Thường Niên). 2) Chu kỳ kính thánh (các lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ theo ngày phụng vụ). 3) Các nhu cầu riêng biệt tùy theo hoàn cảnh.

Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia. 2016 - 2017

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA và những ngày lễ Công giáo ở Việt Nam - NĂM 2017

Đây là lịch chung của Giáo Hội, còn Lịch Hội dòng Xi-tô Thánh Gia sẽ tải lên sau khi hoàn thành...
    Thiết kế Web : Châu Á