Hình ảnh

HỘI NGỘ CỰU ĐỆ TỬ PHƯỚC LÝ 2019

Ngày 8.12.2019 các Cựu đệ tử cùng phu nhân và con cái về hội ngộ tại Đan Viện Phước Lý
    Thiết kế Web : Châu Á