Giới thiệu Cộng đoàn Phước Lý

Bản cập nhật mới nhất: PHƯỚC LÝ SỬ LƯỢC (Hiền Lâm)

Tất cả là hồng ân! Hồng ân Chúa tác động trong mọi dự định, hồng ân Chúa hướng dẫn từng bước đường hình thành và phát triển, hồng ân Chúa thu hút các tâm hồn tìm đến với nếp sống đan tu. Hồng ân Chúa dắt dìu trong quá khứ, phù trợ trong hiện tại và chúc lành cho những định hướng tương lai.

65 NĂM - TỪNG BƯỚC ĐI TRONG ÁNH MẮT QUAN PHÒNG (Martin OCist)

Lịch sử là chứng nhân hùng hồn cho thấy Lòng Xót Thương của Thiên Chúa dành cho vũ trụ và mọi người.

TẠ ƠN - 65 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN - Quốc Vũ - 23.10. 2015

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, và tấm lòng tri ân các bậc tiền bối cha anh, những người đã khuất và cả những người còn đang sống, đoàn con trẻ hôm nay nguyện một lòng sắt son trong ơn gọi, một lòng gắn bó, cùng nhau dấn thân tiếp nối truyền thống cha anh bao đời, hầu cho Đan Viện được tăng tiến thêm lên trong sự hiệp nhất và yêu thương của các cành nho gắn kết với cây nho là Đức Kitô.

Video: GIỚI THIỆU ĐAN VIỆN PHƯỚC LÝ

Giới thiệu sơ lược về ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ, cập nhật 15/08/2008

ĐAN VIỆN TMKT PHƯỚC LÝ - sử lược

Tất cả là hồng ân! Đó là bài ca cảm tạ được hát lên mỗi ngày và vang mãi trên mảnh đất Phước Lý thân yêu.

SỬ LƯỢC - ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc sống của Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý suốt một dĩ vãng hơn 60 năm trong cái nhìn của niềm tin, để nhận ra và xác tín rằng tất cả là hồng ân để tri ân cảm tạ Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

Địa chỉ: 377 Thành Công - Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai
    Thiết kế Web : Châu Á