Đời sống thánh hiến

Thư Thánh Bộ Các Tu Hội Sống Đời Thánh Hiến về Năm Thánh 2025

Năm Thánh là năm giao hòa, hoán cải, và thống hối mang tính nhiệm tích, và như vậy, cũng là năm liên đới, hy vọng, công chính, và quyết tâm phụng sự Thiên Chúa trong niềm vui và an bình với anh chị em của mình. Được gọi là “Năm Thánh,” không chỉ vì nó khai mạc, diễn tiến, và bế mạc với những nghi thức thánh trang trọng, mà nó còn hướng đến việc đề cao sự thánh thiện trong cuộc sống.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á