Đan Viện Khiết Tâm Phước Lý

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý: THÔNG BÁO V/v Trục xuất thầy Jacobus Hoàng Anh Tuấn

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, 28.3.2021

 

 

Hình thầy Jacobus Hoàng Anh Tuấn chụp từ Video Clip

 

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v Trục xuất thầy Jacobus Hoàng Anh Tuấn

 

 

        Kính gởi:   Quý cha

                           Quý tu sĩ nam nữ

                           Quý anh chị em

                           Và cộng đồng mạng

 

Ngày 18.3.2021, chúng tôi đã thông báo là thầy Jacobus Hoàng Anh Tuấn, thuộc Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý đã lỗi luật dòng nghiêm trọng, vì đã tự ý đến xin trừ bùa, trừ quỷ tại “Nhà Chúa Cha” của “Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc”, và còn đăng Video-Clip làm chứng cho “Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc” này. Ngay khi biết được sự sai trái của thầy Jacobus Hoàng Anh Tuấn, Đan Viện chúng tôi đã từng bước giải quyết vấn đề này với Thầy trong tâm tình cầu nguyện và theo tinh thần Tu Luật Thánh Biển Đức, chương 28, cũng như theo Lời Chúa dạy trong Tin Mừng Mt 18,15-17. Chúng tôi hy vọng Thầy sẽ hoán cải như lời Chúa mời gọi trong suốt Mùa Chay: Ta không muốn cho tội nhân phải chết, nhưng là muốn nó ăn năn sám hối và được sống (x. Ed 18,23).

 

Thế nhưng, sau một thời gian cầu nguyện, khuyên nhủ, kể cả ra vạ tuyệt thông trong Cộng đoàn đối với thầy Jacobus Hoàng Anh Tuấn nhưng thầy vẫn không bỏ đường lầm lạc để trở về với đức tin chân thật. Thầy đã bất tuân lệnh Bề Trên và Hội Đồng Cố Vấn: không chịu nộp điện thoại, không gỡ bỏ Video-Clip làm chứng cho “Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc”. Và cuối cùng, chiều ngày 23.03.2021 thầy Hoàng Anh Tuấn đã tự ý bỏ Đan Viện Phước Lý ra đi.

 

Qua những sự kiện xảy ra như vậy, với cương vị là người phụ trách Đan Viện Phước Lý, chiếu theo Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia, số 113 và Giáo Luật các số 696 §1 và 703, tôi thông báo, thầy Jacobus Hoàng Anh Tuấn bị trục xuất ra khỏi Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý. Do đó, kể từ ngày ra thông báo này, thầy Jacobus Hoàng Anh Tuấn không còn là thành viên và cũng không còn là đan sĩ của Đan Viện Phước Lý nữa. Vì thế, những gì anh Hoàng Anh Tuấn sẽ nói và làm đều do cá nhân đương sự chịu trách nhiệm.

 

Đan Viện Phước Lý chúng tôi chân thành tri ân Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý anh chị em và Cộng đồng mạng đã hiệp thông cầu nguyện cho anh Hoàng Anh Tuấn và cho Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý chúng tôi. Kính chúc Quý vị bước vào Tuần Thánh thật sốt sắng và chuẩn bị tâm hồn thánh thiện để lãnh nhận đầy tràn niềm vui phục sinh của Chúa Kitô.

 

Đan Viện Phước Lý, ngày 28 tháng 3 năm 2021

Thay mặt Đan Viện

 

(Đã ký)

 

M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh

Viện phụ

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á