Bài giảng

Thánh Lễ An Táng Đan sĩ Linh mục M. Montfort Nguyễn Vinh: Người công chính ở trong tay Thiên Chúa

Người công chính không những ở trong tay Thiên Chúa và được biến đổi mà còn được phục sinh vinh hiển cùng với Chúa Kitô.

 

 

 

NGƯỜI CÔNG CHÍNH Ở TRONG TAY THIÊN CHÚA

(Kn 3,1-9; 1Cr 15,51-57; Ga 11,17-27)

(Lễ an táng cha cựu viện trưởng Marie Louis Grigion de Montfort Nguyễn Vinh)

 

M. Hiếu Liêm

 

Dựa vào Lời Chúa qua ba bài đọc thánh lễ an táng cha cựu viện trưởng Marie Louis Grignion de Montfort hôm nay, xin chia sẻ với cộng đoàn ba chân lý, cũng là ba điều tôi xác tín:

 

1. Người công chính ở trong tay Thiên Chúa

 

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan khẳng định: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động chạm tới được” (Kn 3,1).

 

Theo lẽ thường, tất cả chúng ta đều là phàm nhân tội lỗi, nên chẳng ai dám tự coi mình là công chính. Nhưng thế nào là người công chính? Theo nghĩa Kinh Thánh, người công chính trước hết là người mau mắn thi hành thánh ý Chúa và trung thành tuân giữ lề luật Chúa. Người công chính thì không gian dối và không làm hại ai. Người công chính cũng là người luôn tin tưởng cậy trông vào Chúa. Thánh Phaolô khẳng định: “Người công chính bởi tin mà sống” (Rm 1,17). Người công chính thì sẽ am tường chân lý. Lời Chúa trong bài đọc một khẳng định điều đó: “Ai cậy trông vào Chúa, sẽ am tường chân lý; kẻ trung thành, sẽ được Chúa yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn” (Kn 3,9).

 

Hiểu như vậy thì chúng ta có thể nói được rằng, cha viện trưởng Marie Louis Grignion de Montfort là một người công chính. Giống như Chúa Giêsu đã nói về ông Philipphê rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." (Ga 1,47).

 

Suốt 92 năm cuộc đời làm thân cát bụi nơi trần gian, cha cố viện trưởng Montfort đã tin tưởng cậy trông và trung thành với Chúa. Cha Cố đã sống cho Chúa và cho Cộng đoàn, thì giờ đây Cha Cố được “ở trong tay Thiên Chúa, và hình khổ tử thần không thể động chạm đến được”. Đó là chân lý và là xác tín thứ nhất.

 

2. Người công chính sẽ được biến đổi 

 

Người công chính, không những ở trong tay Thiên Chúa, mà còn được biến đổi. Thánh Phaolô công bố dõng dạc điều này trong bài đọc hai: “Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này: không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt” (1Cr 15,51-52).

 

Bài đọc 1, sách Khôn Ngoan cũng tiên báo trước điều này: “Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, người công chính sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy” (Kn 3,7).

 

Với chiến thắng của Chúa Kitô Phục Sinh, tử thần đã bị chôn vùi. Vì thế, giờ ra đi của cha cố Montfort cũng là giờ chiến thắng! “Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi.... Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1Cr 15,54-57).

 

Với xác tín này, chúng ta có thể khẳng định rằng: cha cố Montfort đã được biến đổi, trong nháy mắt. Nói theo ngôn ngữ giới trẻ hôm nay là trong “30 mươi giây”: “Cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử” (1Cr 15,53).

 

Như vậy, chết không phải là hết, cũng chẳng phải là dấu chấm tận cùng. Chết là biến đổi, là tái sinh, là thay đổi cách sống, là cánh cửa mở ra một trời mới đất mới. Cha cố Mortfort đã được biến đổi trong ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô, trong cõi phúc vĩnh hằng của Thiên Chúa.

 

Lược qua một chút tiểu sử 92 năm cuộc đời của ngài, chúng ta thấy rằng:

 

Cha cố Montfort Nguyễn Vinh, sinh ngày 12.12.1932, tại Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Vào Dòng Xitô, nhà mẹ Phước Sơn ngày 02.04.1958. Cha là người cuối cùng thuộc những thế hệ cha anh từ nhà Mẹ Phước Sơn, Quảng Trị được sai đi thành lập Đan Viện Phước Lý.

Lãnh áo Tập sinh: 02.07.1958

Khấn dòng: 07.10.1959.

Du học tại đại học Fribourg, Thụy Sĩ: 1964-1970.

Linh mục ngày 22.08.1968

Giám đốc Đệ tử viện: 1970-1976. 

Cha Giáo Tập viện: 1976-1979.

Trưởng nhóm Cộng đoàn Xuân Sơn: 1979-1989.

Viện trưởng Đan Viện Phước Lý: 08.01.1989-08.01.1995.

Nhiều năm là giáo sư, gắn bó với Học viện triết học của Hội Dòng Xitô Thánh Gia.

 

Với 65 năm khấn dòng, cha cố viện trưởng Montfort Nguyễn Vinh không chỉ là vị tiền bối trụ cột của Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, từ khi lập Dòng đến nay, mà ngài còn là một cậy đại thụ của Hội Dòng Xitô Thánh Gia. Dù trong phận người, ngài chỉ là thân cát bụi yếu hèn, nhưng là một cát bụi tuyệt vời, một cát bụi không bao giờ tàn lụi, một cát bụi mang trong mình sự sống linh thiêng vĩnh hằng của Thiên Chúa. Ngài đã sống cho Chúa và chết cũng cho Chúa, nên ngài được biến đổi với Chúa. Chúa ở đâu ngài sẽ ở đó. Đó là xác tín thứ hai, để đi tới xác tín thứ ba: người công chính sẽ được phục sinh.

 

3. Người công chính sẽ được phục sinh

 

Người công chính không những ở trong tay Thiên Chúa và được biến đổi mà còn được phục sinh vinh hiển cùng với Chúa Kitô.

 

Bài trích sách Khôn Ngoan vạch rõ phần thưởng cho người công chính, đó là: “Kẻ ngu si tưởng các ngài đã chết; Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng bình an” (Kn 3,2-3).

 

Người công chính sẽ bất tử. Chúa Giêsu khẳng định điều đó: ai tin sẽ vào Ta sẽ có sự sống đời đời. Khi cô Mác-ta nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” (Ga 11,21). Chúa Giêsu trả lời: "Em chị sẽ sống lại!" (Ga 11,23). Ngài còn xác định thêm: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).

 

Hôm nay chúng ta đau buồn đối diện với sự ra đi của cha cố Montfort, nhưng chúng ta xác tín rằng, chết không phải là hết mà là tái sinh. Chúa là Đấng hằng sống, và chỉ có Chúa mới đưa chúng ta vào cõi vĩnh hằng. Chúa Kitô Phục Sinh đã nối kết chúng ta với Người bằng một giao ước của sự sống bất diệt. Chúng ta tin vào điều Chúa hứa, tử thần không thể nào hủy bỏ; điều Chúa hứa, Chúa sẽ thực hiện, tử thần không tài nào phá được; điều Chúa đã khởi sự nơi chúng ta, nhờ Thánh Thần, cái chết không thể nào chấm dứt. Chúng ta tin rằng khi còn sống, cha cố Montfort đã tin tưởng, cậy trông vào Chúa và Mẹ Maria, thì khi vĩnh biệt cõi đời này, Cha Cố sẽ được phục sinh vinh hiển. Chúa sẽ mặc cho Cha tấm áo hồng ân cứu độ và cho Cha được hưởng phúc vinh quang trong nước Cha muôn đời. Đó là chân lý. Amen. 

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á