Bài giảng

Chúa Nhật IV Phục Sinh, B, Ga 10,11-18: Mục tử Giêsu

Điều khác biệt giữa mục tử Giêsu và các mục tử xấu là Ngài hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Ngài không chỉ chết cho đàn chiên mà thôi, mà còn để „quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối“ (Ga 11,51), để „chỉ có một đàn chiên và một mục tử“ chăn dắt (Ga 10,16).

 

 

MỤC TỬ GIÊSU

(Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18)

 

Lam Châu

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan phác họa về bức chân dung Đức Giêsu là vị mục tử tốt lành, về mối tương quan của Ngài với Chúa Cha và với đàn chiên - những kẻ tin vào Ngài.

 

Tác giả cũng cho biết mục tử biết chiên, chiên nghe tiếng mục tử và thuộc về mục tử. Chỉ ba động từ „biết, nghe và thuộc về“ nói lên mối tương quan mật thiết giữa mục tử và đàn chiên.

 

Mục tử tốt lành biết rõ chiên, biết tình trạng sức khỏe cũng như nhu cầu của từng con chiên. Dấu hiệu đầu tiên để phân biệt những con chiên nào thuộc về mục tử Giêsu, đó là chúng nghe tiếng của Ngài. Những con chiên nào nghe tiếng Đức Giêsu, tức là tuân theo, là giữ lời Ngài truyền dạy, đặc biệt giữ các điều răn của Ngài (x. Ga 14,15.23-24; 15,7.10). Nhận ra tiếng Đức Giêsu và nghe theo lệnh truyền của Ngài còn được hiểu là yêu thương, gắn bó và trở nên một với Ngài, như sự gắn bó mật thiết giữa Đức Giêsu và Chúa Cha: „Tôi và Chúa Cha là một“ (Ga 10,30).

 

Nếu chiên đã yêu thương, gắn bó với mục tử thì không có chuyện rời xa. Do đó, chiên trung thành đi theo mục tử, tin tưởng phó thác, „dầu qua lũng âm u“, „cũng chẳng sợ gì nguy khốn“ (Tv 23,4), nhưng luôn „vững dạ an tâm“ vì xác tín rằng luôn „có Chúa ở cùng“, bảo vệ và chở che (Tv 23,4.6).

 

Trái với hình ảnh mục tử tốt là những mục tử xấu, họ được ví như người lạ, như trộm cướp, làm cho chiên khiếp sợ, chạy trốn. Những mục tử xấu lợi dụng đàn chiên, lo tìm kiếm lợi lộc cho mình. Họ là những người chăn thuê, ăn lương, làm theo thời vụ, họ không có tương quan mật thiết với chiên, vì đàn chiên không thuộc sở hữu của họ (x. cc.12-13). Khi sói dữ tấn công, họ bỏ đàn chiên mà chạy trốn. Họ không hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên, cũng chẳng màng đến sự sống còn của đàn chiên, nhưng chỉ lo cho mạng sống của họ. Vì thế, đàn chiên sẽ tan tác, lưu lạc và mất phương hướng (x. Gr 10,21; 23,1-8; Ed 34,5-6).

 

Điều khác biệt giữa mục tử Giêsu và những mục tử xấu là Ngài hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Ngài không chỉ chết cho đàn chiên mà thôi, mà còn để "quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối" (x. Ga 11,51), để "chỉ có một đàn chiên và một mục tử" chăn dắt (Ga 10,16).

 

Đức Giêsu, vị mục tử tốt lành, Đấng mà thánh Phêrô, trong bài đọc một, đã long trọng tuyên bố: Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá, tức là hy sinh mạng sống cho đàn chiên, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Ngài trỗi dậy từ cõi chết, Đấng mà người Do Thái loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường, Đấng duy nhất dưới gầm trời này mới có thể đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Vì đâu mà chúng ta được diễm phúc như vậy? Thánh Gioan trả lời trong bài đọc hai rằng: Vì Chúa Cha yêu chúng ta, đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa (x. 1Ga 3,1), và Ngài ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).  

 

Đức Giêsu là vị mục tốt lành. Ngài mời gọi chúng ta lắng nghe, bước theo, hiệp nhất và đoàn tụ trong đoàn chiên Ngài dẫn dắt. Tuy nhiên, phần chúng ta, những con chiên của Ngài, nhiều khi lại bịt tai lại để khỏi nghe tiếng Chúa, có khi còn cố tình „vứt bỏ lời Chúa sau lưng“, nhưng lại dỏng tai nghe tiếng gọi của những đam mê, những cám dỗ trần tục, những quyến rũ của tiền tài danh vọng. Bởi vì ai cũng biết rằng, „theo Chúa“ có nghĩa là phải „từ bỏ mình và vác thập giá“, là liều mất mạng sống mình (x. Mc 8,34-35), nên chúng ta ngại từ bỏ, ngại hy sinh, ngại vác thập giá theo Chúa.

 

Hôm nay, ngày cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội thánh, là những người đang nỗ lực bước theo Đức Giêsu, trở thành những vị mục tử tốt lành, luôn biết mang lấy mùi chiên, lo lắng chăm sóc đoàn chiên Chúa giao phó, làm cho đoàn chiên ngày càng tăng trưởng về mọi mặt, nhất là đạt được sự sống đời đời mà Đức Giêsu đã hứa ban cho tất cả những ai tin vào Ngài.

 

Đối với những người đang dâng hiến cuộc đời cho Chúa, phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, xin cho họ luôn can đảm, trung thành sống chứng tá trong niềm vui và bền đỗ trong ơn gọi.

 

Với các bạn trẻ, xin Chúa cho họ biết mở tai, mở lòng, biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi, dâng mình cho Chúa và phục vụ tha nhân trong ơn gọi thánh hiến, giúp họ luôn kiên vững trong đức tin, trong tình mến và cậy trông tín thác vào Ngài. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á