Video

Video Clip THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY M. PHÊRÔ - PHAOLÔ TRẦN VĂN LONG (THẦY BẢO LỘC)

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý - Thánh Lễ An Táng Thầy M. Phêrô - Phaolo Trần Văn Long (Thầy Bảo Lộc), 18.01.2021

9h00´, ngày 12/12/2020: [Trực Tiếp] Thánh Lễ Chúc Phong Viện Phụ M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh

Trực tiếp Thánh Lễ Chúc Phong Viện Phụ M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh từ Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Đan Viện Phước Lý: GIỜ KINH SÁNG - ĐẠI LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI (15.08.2020)

“Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, trọn đời đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa, sau khi hoàn tất hành trình dương thế, đã được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác (ĐGH PIO XII, Munificentissimus Deus).

Đan Viện Phước Lý: HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU (15.08.2020)

Thiên Chúa dựng nên con người và ban cho con người mầm mống sự thiện. Xuôi vào dòng đời, con người mang nỗi thao thức khát vọng kiếm tìm Chân – Thiện – Mỹ. Đáp lại nỗi thao thức đó, Thiên Chúa dẫn đưa họ vào một lộ trình mang tên gọi Tình Yêu. Thế nhưng, lộ trình Tình Yêu có nhiều cung bậc và nhiều cách thể hiện. Một trong muôn vàn cung bậc ấy, Thiên Chúa đã mời gọi những người giữa muôn người dấn thân vào ơn gọi thánh thiến đan tu, họ đã thưa xin vâng và đã chọn Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý để thực hiện ơn gọi cao quý ấy...

18h00´ (23.08.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm A - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

15h30´ (23.08.2020): Trực tuyến Chầu Thánh Thể - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Chầu Thánh Thể từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

18h00´ (16.08.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm A - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

15h30´ (10.08.2020): Trực tuyến Chầu Thánh Thể - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Chầu Thánh Thể từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

18h00´ (09.08.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm A - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm A từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Video Clip: Toàn cảnh Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (08.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Sáu - Tuần IV Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (07.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Năm - Tuần IV Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (06.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Tư - Tuần IV Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (05.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Ba - Tuần IV Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Video: "Sự tĩnh lặng của Roma"

Roma tuyệt đẹp trong sự tĩnh lặng...

17h30´ (04.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Hai - Tuần IV Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (02.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Bảy - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (01.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Sáu - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (30.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Năm - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (29.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Tư - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (28.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Ba - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (27.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Hai - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý