TIN TỨC

Từ Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô: "Thiên Chúa yêu thương và chọn những người hiền lành"

Ngài quan tâm những người bé nhỏ nhất vì họ ‘sẵn sàng lắng nghe’

Tin từ Vatican: "Phải đoàn kết chống tham nhũng"

Đức Thánh cha nói hành vi tham nhũng trong Giáo hội ‘tai hại hơn bệnh phong cùi’

Tin từ Rôma, June 15, 2017: "Với nghèo đói cần hành động, không nói suông"

Đức Thánh cha lên tiếng phản đối vấn đề nghèo đói ngày càng gia tăng trong sứ điệp kỷ niệm Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ nhất

Tin từ Vatican, June 16, 2017: "Bạo lực là dấu chỉ người ta cảm thấy không được yêu thương"

Đức Thánh cha chỉ trích xu hướng khiến xã hội quá chú ý đến ‘người hấp dẫn’

Tin từ Vatican: Đức Thánh cha cảnh báo thói đạo đức giả ‘hủy hoại cộng đồng’

Thói đạo đức giả xuất phát từ ma quỷ không thuộc về Kitô hữu

Tin GH Việt Nam: “THƯ CHUNG HĐGMVN về vấn đề PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG”

HĐGMVN đã gửi đến Quốc Hội VN khóa XIV một số nhận định và suy nghĩ về Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo 2016

Tin từ Vatican: Đức Thánh cha kêu gọi Kitô hữu gieo hy vọng cho tha nhân

Đức Thánh cha gọi những người không động viên tha nhân mà gieo ‘giấm chua mật đắng’ không phải là Kitô hữu

Truyền giáo với tinh thần ‘can đảm và sáng tạo’

Đức Thánh cha kêu gọi người Công giáo trở thành thừa sai không biên giới để đối phó những thách thức hiện nay.