TIN TỨC

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý HÂN HOAN KÍNH BÁO

Thánh lễ Chúc phong Viện phụ Maria Bảo Tịnh - Nguyễn Đức Chánh

Tin Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia, ngày 12-12-2014

VIỆN PHỤ M.GIOAN THÁNH GIÁ LÊ VĂN ĐOÀN TÁI ĐẮC CỬ VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA

Diễn Văn của TP Đại Kết Báctôlômêô I và của Đức GH Phanxicô trước khi ký tuyên bố chung

Kết thúc buổi Phụng Vụ hôm Chúa Nhật 30 tháng Mười Một, tại nhà thờ chính tòa Thánh George, để mừng kính Lễ Thánh Anrê, trước khi ký tuyên bố chung, Đức TP Đại Kết Báctôlômêô I đã đọc bài diễn văn sau đây:

HỒNG ÂN TIÊN KHẤN TẠI ĐAN VIỆN TM KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

mừng Ngân Khánh khấn dòng và Tuyên Khấn sơ khởi

HÂN HOAN KÍNH BÁO

TÂN VIỆN PHỤ M. BẢO TỊNH NGUYỄN ĐỨC CHÁNH

Đức Thánh Cha Phanxicô: Đừng phó mặc trẻ con cho lòng thương xót của thế giới này

Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các nhà giáo dục

Gia đình - Trường dạy đức tin

Vì là trường dạy đức tin, nên cha mẹ phải là những bậc thầy truyền dạy đức tin cho con cái mình, như là những người thừa kế gia sản ngàn đời của tổ tiên truyền lại. Truyền dạy đức tin không những bằng lời, mà còn bằng chính gương sáng của một đời sống đạo đức chân chính, bằng tình yêu thương thủy chung son sắt vợ chồng trong mối tương quan gắn kết làm nên một gia đình gương mẫu tuân giữ luật Chúa.