TIN TỨC

Đức Thánh Cha Phanxicô: Đừng phó mặc trẻ con cho lòng thương xót của thế giới này

Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các nhà giáo dục

Gia đình - Trường dạy đức tin

Vì là trường dạy đức tin, nên cha mẹ phải là những bậc thầy truyền dạy đức tin cho con cái mình, như là những người thừa kế gia sản ngàn đời của tổ tiên truyền lại. Truyền dạy đức tin không những bằng lời, mà còn bằng chính gương sáng của một đời sống đạo đức chân chính, bằng tình yêu thương thủy chung son sắt vợ chồng trong mối tương quan gắn kết làm nên một gia đình gương mẫu tuân giữ luật Chúa.

ĐTC Phanxicô: Không thể nại đến danh Thiên Chúa để gieo rắc thù hận!

Không thể nại đến danh Thiên Chúa để gieo rắc thù hận! Không thể gây chiến nhân danh Thiên Chúa!

Mười bí quyết sống hòa bình và hạnh phúc của Đức Thánh cha Phanxicô

Khoan thai, rộng lượng và đấu tranh cho hòa bình là một trong những bí quyết sống hạnh phúc của Đức Thánh cha Phanxicô.

Văn phòng TGM Xuân Lộc

Thư mời MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC CHA ĐAMINH

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO NÓI VỀ MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI...

Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên Hội Nghị Quốc Gia lần thứ tư về mục vụ truyền thông xã hội ở Baraxin

Thư Cám Ơn

Phước Lý ngày 3 tháng 8 năm 2014