TIN TỨC

CÁO PHÓ: ĐAN SĨ PHÓ TẾ M. NICOLAS CHU TRỌNG CHỈNH

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

TÒA GIÁM QUẢN RÔ-MA THU THẬP CHỨNG TÍCH VỀ CỐ THUẬN

Tòa Giám Quản Roma công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích về vị sáng lập dòng Xitô Phước Sơn tại Việt Nam, Cha Benoit Thuận, tục danh là Henri Denis, để tiến hành án phong chân phước cho Cha.

THÔNG BÁO ĐÓN NHẬN TU SINH

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý. Vĩnh Thanh – Nhơn Trạch - Đồng Nai

Tin mới: Phong thánh: trọng tâm đã thay đổi?

Mối quan tâm duy nhất nơi các thánh phải là sự thánh thiện và nhân đức, không phải sự ham muốn thế tục như nổi tiếng hay lợi ích

trực tuyến DIỄN NGUYỆN MỪNG BÁCH CHU NIÊN CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG - mời quý vị đón xem

Bắt đầu lúc 8h30 ngày 24-07-2018, tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn