Thời khắc sinh hoạt

Hội Dòng Xitô Thánh Gia: LỊCH PHỤNG VỤ 2019-2020

Trong Năm Phụng Vụ khi cử hành thánh lễ và giờ kinh, có ba yếu tố đan xen vào nhau, vì thế cần chọn yếu tố nào có quyền ưu tiên hơn để cử hành phụng vụ. Ba yếu tố đó là: 1) Chu kỳ các mùa phụng vụ (Vọng, Giáng Sinh, Chay, Phục Sinh và Thường Niên). 2) Chu kỳ kính thánh (các lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ theo ngày phụng vụ). 3) Các nhu cầu riêng biệt tùy theo hoàn cảnh.