Truyện - Thơ - Nhạc

Chùm thơ "NỞ MUỘN" - Thơ: Bảo Lộc

Chỉ cho vui thú trong dăm phút... Mà tặng đau thương suốt vạn ngày...
 
Chùm thơ NỞ MUỘN
 
Thơ: Bảo Lộc
 
 
ĐAU KHỔ
Đau khổ là cơ hội tuyệt vời
Giúp ta cầu nguyện mãi không ngơi
Càng xin càng được nhiều ân phúc
Đưa thẳng ta lên đến tận trời.
 
CÁI BẪY MA
Chỉ cho vui thú trong dăm phút
Mà tặng đau thương suốt vạn ngày
Quỷ ma gài bẫy tài tình quá
Rất dễ sa mà gỡ khó thay
 
CẦU XIN THÌ SẼ ĐƯỢC
Mọi sự là của Chúa
Cần gì cứ việc xin
Và hãy vững lòng tin
Chúa sẽ cho toại nguyện
 
TÌM CHÚA
Sống ở trần gian để kiếm Ngài
Kiếm Ngài luôn mãi, kiếm không ngơi
Không ngơi kiếm, ắt Ngài cho gặp
Cho gặp thì… Ôi ! Sướng tuyệt vời !
 
MẾN CHÚA
Hiện hữu nơi đây để mến Ngài
Mến Ngài hết dạ, mến mê say
Mê say mến, ắt ngày đáp lại
Đáp lại thì… Ôi ! Phước lạc đầy !
 
YÊU NGƯỜI
MẾN Chúa ắt ta phải mến người
Mến người, hình ảnh của Chúa trời
Chúa Trời dạy thế ta vâng giữ
Vâng giữ thì vui biết mấy mươi.
 
MẾN MẸ
Nguyện mẹ nhân lành đoái giúp con
Giúp con mến Mẹ mãi không sờn
Không sờn theo Chúa kề bên Mẹ
Bên Mẹ lòng con thỏa ước mong.
 
 
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh mơ mộng
 
 
NỘI HƯỚNG VÀ NGOẠI HƯỚNG
 
Người nào chỉ thích sống
Với thế giới bên ngoài
Chứ không thích “nội soi”
Gọi là người “ngoại hướng”
 
Còn ai chỉ thích sống
Với thế giới bên trong
Tức thế giới linh hồn
Ấy là người “nội hướng”
 
Còn kẻ vào nội giới
Hoặc quay ra bên ngoài
Đều dễ dàng cả hai
Gọi là người “lưỡng hướng’
 
Để giúp người trần thế
Đạt cuộc sống phồn vinh
Người ngoại hướng khai thác
Khối vật chất hữu hình 
 
Nhằm giúp ta công nhận
Có thế giới vô hình
Người nội hướng nghiên cứu
Các sự kiện tâm linh
 
Người nội hướng nhiệt thành
Thích sống đời chiêm niệm
Để vào cõi vô hình
Chiêm ngưỡng các mầu nhiệm
 
Vậy cả hai khuynh hướng
Phải cùng nhau lý tưởng
Vật chất và tinh thần
Phải cùng nhau cân xứng
 
Tinh thần và vật chất
Có cân đối hài hòa
Đời người trên trái đất
Mới thực sự thăng hoa.
 
 
 
 
 
MẦU NHIỆM TƯ TƯỞNG
 
Hễ khi ta suy nghĩ
Trong não liền phát ra
Những song điện tương ứng
Mà hẳn ta không ngờ
 
Những suy tư cảm xúc
Hằng thay đổi liên tục
Nối tiếp nhau không ngừng
Tạo nên dòng ý thức
 
Dòng điện trong não ta
Ứng với dòng ý thức
Để máy móc thu được
Để làm “điện não đồ”
 
Xem xét điện não đồ
Chuyên gia phát hiện được
Những rối loạn bất ngờ
Để tìm ra căn bệnh
 
Nhưng ta suy nghĩ gì
Chuyên gia không biết được
Vì tư tưởng vô hình
Máy móc đành ‘bất lực’
 
Vậy tư tưởng, tâm tình
Là những sự kiện ‘kép’
Vừa hữu vừa vô hình
Cuộc song hành tuyệt đẹp
 
Sóng điện là hữu hình
Bởi phát xuất từ xác
Tư tưởng là vô chất
Bởi phát xuất từ hồn
 
Vậy xác là chất thể
Thuộc thế giới hữu hình
Còn hồn là vô chất
Thuộc thế giới thần linh.
 

M. Bảo Lộc