Thần học

Sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô theo thánh Phaolô

“Thiên Chúa là Đấng đã phục sinh Đức Giê-su Ki-tô” (Cl 2,12) là lời tuyên xưng của Hội Thánh, lời tuyên xưng này này mang ý nghĩa ngạc nhiên và sửng sốt. Hình như không có kiểu nói nào tự phát hơn và vượt lên trước lời ấy, không có lời nào cảm kích hơn. Biến cố làm ứng nghiệm lời ngôn sứ trong Cựu Ước: “Ngài thật là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên” (Kn 16,13), nghĩa là Thiên Chúa làm cho những người chết được sống, kêu gọi sự vật từ hư vô đến hiện hữu (x. Rm 4, 17). Đây là kỳ công tuyệt vời của Thiên Chúa, trong đó tỏ lộ tính siêu việt và quyền năng của Thiên Chúa.