THAM KHẢO

Lời nhạc: Xin Tri Ân

Lời nhạc: Xin Tri Ân

Nhạc: Quốc Vũ. mp3

XIN TRI ÂN - MẸ KHIẾT TÂM

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG HUYNH ĐỆ TRONG CỘNG ĐOÀN

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 132).

ĐỨC MARIA TRONG THÁNH KINH

Hội Thánh bước đi trong thế giới, song hành để chia sẻ “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng” với nhân loại, hầu cho muôn người ý thức sự hiện hữu của Thiên Chúa và hướng mọi người về ơn cứu độ.

Ý NGHĨA KITÔ GIÁO TRONG TẾ NAM GIAO CỦA NGƯỜI VIỆT

Đất nước Việt Nam có một bề dày lịch sử với bao thăng trầm trong việc dựng nước và giữ nước, bắt đầu từ những tộc người thiểu số đến việc phát triển thành một đất nước độc lập…