THAM KHẢO

CHÙM THƠ GIÁNG SINH (Hiền Lâm)

Đêm nay thiên sứ hân hoan - Hát: “Vinh danh Chúa, bình an muôn loài”.

MỘT VÀI TÌM HIỂU VÀ SUY TƯ VỀ THIÊN THẦN

Về các thiên thần, là vô hình - thiêng liêng nên chúng ta không thể truy tầm được như một con người có chủng loại, giống, số, giới tính và danh gọi.

NHỮNG CHỦ ĐỀ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA THÁNH BÊ-NA-ĐÔ

bản dịch: Lm Bảo Tịnh. Đan Viện Khiết Tâm Phước Lý 2014

"CON TIM" TRONG NĂM MƯƠI BÀI GIẢNG THIÊNG LIÊNG CỦA PSEUDO-MACAIRE (dịch giả: Bảo Tịnh)

Le ‘cœur’ dans les cinquante Homélies spirituelles du Pseudo-Macaire

Tản mạn: CON CẦN CHÚA ĐÊM NAY

Nếu con không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, đời con sẽ hiu hắt, buồn tẻ và bất an ...

TÌNH CHÚA TRONG TIM ĐAN SĨ

bài giảng tĩnh tâm của cha M.Monrtfort cho sinh viên HV triết học

Lời nhạc: Xin Tri Ân

Lời nhạc: Xin Tri Ân