THAM KHẢO

KIM CHỈ NAM TẬP SINH (Tải lên: M. Martin. Ocist)

Kim Chỉ Nam này sẽ cống hiến những quy tắc hướng dẫn một Tập Sinh phải tuân giữ để trở nên hoàn bị.

Mp3 CHỈ TRONG CHÚA MÀ THÔI (Thanh Thống)

bài hát trích từ Album Tình Chúa bao la của Thanh Thống

Mp3: ĐƯỜNG CON THEO CHÚA (sáng tác: Quốc Vũ)

Sáng tác: Quốc Vũ, Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý.

Bài hát: THÁNH BIỂN ĐỨC (sáng tác: Vp Tùng Ngân)

Bài hát được trích từ Album CÁNH CHIM KHÔNG MỎI của nhạc sĩ TÙNG NGÂN (viện phụ)

Bài hát: MỪNG 100 NĂM CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG TRÊN NÚI PHƯỚC

THẮM ĐƯỢM TÌNH CHA (sáng tác: Hiền Lâm)

Đạo và Lời (Hiếu Liêm)

Mặc dù chưa được mặc khải, chưa biết Chúa Kitô, song trực giác của Lão Tử về Đạo thật phong phú, sâu xa, linh diệu vô cùng rất gần với lối diễn tả của Gioan về Ngôi Lời, đó là điều rất lạ. Nếu Lão Tử được biết Đức Giêsu và mặc khải của Ngài thì đạo lý của ông sẽ đi đến đâu? Có thể coi, Đạo của Lão là một bước đi trước để dọn đường cho Ngôi Lời đến nhập thể vào đời chăng?

Thơ: HUYỀN NHIỆM TÌNH YÊU (Hiền Lâm)

Sự lớn lao từ những việc nhỏ hèn, Cây cao xanh từ hạt mầm nhỏ bé.

truyện: THIÊN TÌNH SỬ

“Ngôi lời đã trở nên người phàm và cắm lều giữa chúng ta” (Ga 1,14)