Suy niệm theo chủ đề

HIỆU QUẢ CỦA HIẾU HẠNH

Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống, của hạnh phúc đã ban cho con người sự sống. Nhưng để được trường thọ, trong Xh 20,12, Thiên Chúa ra điều kiện phải thờ cha kính mẹ cho tốt: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi”.

 

 

HIỆU QUẢ CỦA HIẾU HẠNH

 

 

Minh Triệu

 

Trước hết, ta tìm hiểu phần thưởng mà Thiên Chúa sẽ ban cho những ai biết thảo kính cha mẹ, sau đó ta tìm hiểu hình phạt mà Thiên Chúa giáng xuống trên những đứa con bất hiếu.

 

1. Phần Thưởng

1.1 Được trường thọ

 

Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống, của hạnh phúc đã ban cho con người sự sống. Nhưng để được trường thọ, trong Xh 20,12, Thiên Chúa ra điều kiện phải thờ cha kính mẹ cho tốt: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi”. Lời này được lặp lại trong Đnl 5,16: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi, để được sống lâu, và để được hạnh phúc trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi, ban cho ngươi”.

 

Trong Tân Ước, thánh Phaolô tông đồ cũng đã khẳng định muốn hạnh phúc và trường thọ thì phải thờ cha kính mẹ: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6,1-3).

 

1.2 Sự sống siêu nhiên

 

Không chỉ hứa ban sự sống dồi dào, trường thọ và hạnh phúc, Thiên Chúa còn hứa ban cho những ai biết thảo kính cha mẹ những phần thưởng cao quý hơn nữa. Đó là sự sống siêu nhiên, sự sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Trong Hc 3,3-5; 14-15 cho ta thấy điều đó. “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm ... khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe”. Trong các câu 14 và 15, tác giả sách Huấn Ca nhấn mạnh hơn nữa. Không còn là bù đắp lỗi lầm nhưng là đền bù được tội lỗi, tâm hồn được trở nên trong sạch; được Thiên Chúa lắng nghe, được Người nhớ tới và ra tay can thiệp: “Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con.  Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời”.

 

2. Án Phạt

2.1. Bị giết chết   

 

Hình phạt cho kẻ bất hiếu thì ở mức độ cao nhất trong hệ thống các khung hình phạt. Đó là tội chết. “Ai đánh cha hoặc mẹ, thì phải bị giết chết ...... Kẻ nào nguyền rủa cha hoặc mẹ, thì phải bị giết chết” (Xh 21,15.17). Hình phạt này là cho chung tất cả mọi người không một ai được quyền miễn trừ (x. Lv 20,9). Hình phạt được thực hiện theo cách thức đã được ghi trong Đệ Nhị Luật như sau:

 

Khi có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ, cha mẹ có sửa dạy, nó cũng chẳng chịu nghe, thì cha mẹ nó sẽ bắt lấy nó, đưa ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương và sẽ nói với các kỳ mục trong thành: “Con chúng tôi đây ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng.” Mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết và nó phải chết. Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Nghe chuyện ấy, toàn thể Israel sẽ sợ (Đnl 21,18-21).

 

2.2. Bị Thiên Chúa nguyền rủa

 

Kinh Thánh Cựu Ước cho biết kẻ bất hiếu thì đáng bị nguyền rủa (x. Đnl 27,16). Và hình phạt lớn nhất, đau đớn nhất là sẽ bị Thiên Chúa nguyền rủa (x. Hc 3,16b).

 

Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã nặng lời khiển trách những người Pharisêu và kinh sư về sự lệch lạc trong cách giáo dục bổn phận làm con. Người mắng họ:“Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích...” (Mc 7,7).