Suy niệm

Thư của Viện phụ Tổng quyền Lepori Dòng Xitô gửi Đại gia đình Xitô dịp Mùa Vọng & Giáng Sinh 2020

Năm nay, một năm rất đặc biệt và đầy thảm kịch cho thế giới, Giáo Hội và các cộng đoàn của chúng ta, đang đi vào Mùa Vọng và Giáng Sinh, thời điểm làm nảy sinh lại trong chúng ta ước muốn Chúa là Em-ma-nu-en, Chúa-ở-cùng-chúng-ta, thời điểm làm nền tảng cho kỳ vọng của chúng ta và đem lại cho chúng ta nguồn an ủi của sự hiện diện của Người. Vì vậy tôi thấy hữu ích cùng với các anh chị suy niệm về sự hiện diện của Đức Ki-tô Đấng an ủi mỗi con tim.