Suy niệm

Thánh Lễ Chúc Phong Viện Phụ của Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, Xuân Lộc

Sáng Thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Xuân Lộc đã chủ tế Thánh Lễ và Nghi Thức Chúc Phong Viện Phụ cho Đan sĩ Linh Mục Maria Vinh sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh tại Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý.

 

 

 

 

Cùng đồng tế với Đức Giám Mục Giáo Phận trong Thánh Lễ có các Viện Phụ, linh mục đan sĩ của Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia Việt Nam, quý Cha trong và ngoài Giáo Phận, cũng như quý Cha các Dòng tu có sự liên hệ với Tân Viện Phụ Maria. Thánh Lễ càng tăng thêm bầu khí sốt sắng với lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tân Viện Phụ của quý đan sĩ, quý tu sĩ, Ông Bà Cố và gia đình của Tân Viện Phụ, và các khách mời như chính những tâm tình mời gọi của Đức Cha Giáo Phận với cộng đoàn trước khi bước vào Thánh Lễ. “Chúng ta họp nhau nơi đây, cử hành Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Đan viện có Viện phụ mới, để tiếp tục hành trình hướng dẫn Đan viện theo ý Chúa…Cầu nguyện cho Tân Viện Phụ được Chúa tuôn đổ mọi ơn lành.” Đặc biệt, để làm nổi bật sự nối kết hiệp thông toàn Giáo phận với Đan viện, Ngài thêm “Giáo phận hiệp ý dâng lời tạ ơn, và cầu nguyện cùng với Đan viện.”

 

Trong bài giảng Thánh Lễ khởi đi từ bài Tin Mừng Luca 22, 24-27, Đức Cha Giuse đã suy niệm về chủ đề “quyền bính và sự phục vụ”, “tinh thần và tình yêu mật thiết với Chúa Giêsu của người lãnh đạo”.

 

Nếu các môn đệ của Chúa Giêsu, trước đó còn đang sống theo tinh thần thế gian với việc tìm kiếm quyền bính để cai trị, thì Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ hiểu được người “lớn nhất” theo Tin Mừng là người thế nào, họ làm gì. Người “lớn nhất”, người lãnh đạo trong Giáo Hội của Chúa Giêsu là người đi tới tận cùng ý nghĩa của “quyền bính là để phục vụ.” Tiếp sau đó, lấy hình ảnh của hai cụm từ “đầy tớ” và “vô dụng” trong Luca 17,10, Đức Cha tiếp tục bài giảng suy niệm và liên hệ tinh thần của người lãnh đạo khi họ vẫn thưa với Chúa “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng”. “Đầy tớ”, là trước hết, đặt mình vào trong tương quan với “ông chủ”. Người đầy tớ không tự làm theo ý mình, nhưng theo ý chủ, thi hành những phận vụ phải làm, được giao. Và như thế, “tinh thần của người lãnh đạo sẽ được nâng lên bậc mới, nói lên tương quan của chúng ta với Chúa: không chỉ là đồng hình, đồng dạng với Chúa, mà còn là đồng cảm với Chúa nữa.” Còn “vô dụng” thì sao? Đức Giám Mục diễn giải “khi chúng ta bầu chọn ai đó làm lãnh đạo, thì người đó không có khả năng, chúng ta không có khả năng sao? Không phải thế, người được là có khả năng, nhưng “vô dụng” ở đây được hiểu như là, nếu con không làm, “ông chủ” sẽ bảo người khác làm, có người khác làm thay, chứ không phải chỉ là mỗi một mình chúng ta mới có thể làm được.” Và như vậy, “chúng ta biết rằng, tất cả những gì chúng ta làm cũng là nhờ Chúa giúp, tất cả đều nhờ hồng ân Chúa ban.”.

 

“Người lãnh đạo phải có được tình yêu mật thiết với Chúa” là ý suy niệm tiếp theo lấy từ Tin Mừng Gioan 21,15-19. Đức Cha chia sẻ “Tất cả đời sống lãnh đạo trong Giáo Hội phải được nối nguồn với Chúa Giêsu. Chính khi được nối nguồn với Chúa Giêsu, con tim của người lãnh đạo sẽ sáng rực. Và như thế, chúng ta sẽ chiếu sáng cho người khác bằng ánh sáng của Chúa, chứ không phải bằng ánh sáng của mình.”

 

Đặc biệt trong bài giảng hôm nay, Đức Cha tâm tình rằng, những chia sẻ của ngài không phải chỉ để dành nhắn gửi đến Tân Viện Phụ, nhưng còn muốn chia sẻ đến các cha xứ, các bậc cha mẹ trong vai trò mỗi người, dù khác nhau về đối tượng phục vụ, nhưng tất cả đều cùng đi trong một tinh thần, linh đạo phục vụ như Chúa muốn.

 

Sau bài giảng, Đức Cha đã chủ sự Nghi thức Chúc phong Viện Phụ với sự tham dự hiệp thông của quý Viện phụ, quý Viện trưởng, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Trong nghi thức Chúc Phong đặc biệt này, cộng đoàn lần lượt được mời gọi hiệp thông tâm tình cầu nguyện trong từng phần của nghi thức diễn ra.

 

Nghi thức Chúc phong Viện Phụ bắt đầu bằng việc giới thiệu vị được tiến cử với Đức Giám Mục. Tiếp sau việc chấp nhận lời giới thiệu và lời thỉnh cầu chúc phong Viện phụ của hai linh mục đan sĩ của Đan viện, Đức Giám Mục đã thẩm vấn Vị được giới thiệu tiến cử. Nghi thức được chuyển tiếp với Kinh Cầu Các Thánh, để nhờ các Thánh chuyển cầu, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ mọi ơn lành đặc biệt trên Vị sắp được Chúc Phong Viện Phụ. Sau đó, Đức Giám Mục đã đọc Lời nguyện Chúc Phong, khẩn nài Thiên Chúa tuôn đổ mọi ơn lành xuống trên tiến chức. Các nghi thức còn lại được cử hành diễn tả sứ mạng của Tân Viện Phụ như trao sách Thánh Luật (ghi lại những Luật thánh do các Tổ phụ truyền lại), trao Nhẫn (biểu tượng lòng trung tín, gìn giữ Đan viện của ngài trong tình huynh đệ), trao Mũ và Gậy (trở nên như người chủ chăn, chăm sóc anh em, giống như Đấng đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ). Trước khi kết thúc nghi thức Chúc Phong, Đức Giám Mục- trong vai trò chủ phong- đã trao ôm bình an cho Tân Viện Phụ, biểu lộ sự hiệp thông và niềm vui. Tân Viện Phụ cũng nhận được những tình yêu thương từ Viện phụ Trưởng, quý Viện Phụ, quý Cha Viện trưởng trong Hội Dòng Xitô Thánh Gia qua việc biểu tỏ sự trao ôm bình an.

 

Sau Nghi thức Chúc Phong, Thánh Lễ tiếp tục với phần Cử hành Thánh Thể. Đứng cạnh Đức Cha chủ tế lúc này đã có thêm sự hiện diện của Tân Viện Phụ Maria, như nói lên ý nghĩa mang tính hiện thực, bởi từ nay, ngài sẽ hy tế chính mình nhiều hơn, để thông hiệp và cộng tác vào Hy Tế Cứu Chuộc của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến cho đến tận cùng vì đàn chiên của Ngài.

 

Trong niềm vui và lòng biết ơn, trước khi nhận lãnh phép lành cuối lễ từ Đức Cha, Tân Viện Phụ Maria đã dâng lên Đức Cha Giáo Phận lời tri ân trong hồng phúc mà ngài vừa lãnh nhận. Vị Tân Viện Phụ cũng cám ơn đến tất cả quý Viện Phụ, Viện trưởng, quý Cha, quý đan sĩ, quý tu sĩ, Ông Bà Cố và gia đình, cũng như mọi ân nhân, khách mời của Đan viện và của ngài.

 

Đáp lại những tâm tình tri ân của Tân Viện Phụ, Đức Cha Giáo Phận cũng đã trao tặng Tân Viện Phụ món quà tinh thần quý giá và thật ý nghĩa là tượng gỗ Chúa Giêsu Mục Tử. Đồng thời, Đức Cha cũng đã cám ơn Đan viện Xi-tô Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, cùng với tất cả các đan sĩ khi sự hiện diện và lời cầu nguyện của họ đã góp phần làm cho Giáo Phận Xuân Lộc có thêm sức sống của ân phúc, làm lan tỏa tình yêu của Chúa đến mọi người trong Giáo phận.

 

Phép lành cuối lễ của Đức Giám Mục Giáo Phận đã kết thúc một Thánh Lễ thật đặc biệt với biết bao hồng ân và niềm vui. Thế nhưng, Thánh Lễ ấy vẫn nối dài nơi những ai tham dự trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt trên Tân Viện Phụ của Đan Viện Xi-tô này.

 

Khẩu hiệu của Tân Viện Phụ Maria Vinh Sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh đã chọn cho sứ vụ mới của ngài: “Totus Dei et Fratum – Tất cả cho Chúa và cho Anh Em”.

 

 

 

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: vietcatholicnews.net, 15.12.2020