Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Thứ 5, Tuần XXIII TN, B: YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

Noi gương Đức Giêsu, chúng ta hãy yêu thương, chúc lành và cầu nguyện cho những người ghen ghét, vu khống, hãm hại...chúng ta. Khi làm được như vậy, cũng chính là lúc chúng ta thể hiện nhân cách cao thượng của bậc chính nhân quân tử, xứng đáng là con của Đấng Tối Cao và nhận được phần thưởng lớn lao ở trên trời.

 

 

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

(Lc 6,27-38)

 

Lam Châu

 

Trình thuật Tin Mừng của thánh Luca hôm nay cho chúng ta biết giáo huấn của Đức Giêsu về tình yêu thương đối với tha nhân, đặc biệt yêu thương kẻ thù, chúc lành và cầu nguyện cho họ.

 

Yêu thương kẻ thù là giáo huấn của Đức Giêsu được rút ra từ giới răn „mến Chúa, yêu người“, điểm đặc biệt của bác ái Kitô giáo. Vì theo các Giáo Phụ, yêu thương kẻ thù là một nét mới và đặc sắc của Kitô giáo đối với Cựu Ước và các triết lý ngoại giáo. Thánh Clemens nói rằng: Ai không yêu thương kẻ thù của mình, thì người đó không phải là Kitô hữu. Tertulliano gọi yêu kẻ thù là giới răn nền tảng, còn đối với thánh Gioan Kim Khẩu, yêu kẻ thù là bản tóm tắt toàn bộ các nhân đức.[1]

 

Thật ra, trong Cựu Ước, ít có chỗ nào nói đến ghét kẻ thù, nếu có, được hiểu là kẻ thù chung của Israel, cụ thể là những sắc dân chống lại chương trình của Thiên Chúa, làm cho Israel bất trung với lề luật và cản trở việc Israel trở về Đất Hứa.

 

Khi Đức Giêsu đến trần gian, thiết lập vương quốc của Thiên Chúa và thực hiện sứ mạng của Chúa Cha trao phó cho Ngài, đó là yêu thương và cứu độ con người, Ngài không thiết định hay dạy một điều luật nào khác, ngoài việc kiện toàn và làm cho Luật của Thiên Chúa được nên trọn.

 

Giờ là lúc Đức Giêsu mời gọi mọi người thực hiện giáo huấn của Ngài: yêu kẻ thù, làm ơn, chúc lành, cầu nguyện cho những kẻ bách hại chính họ. Tại sao Đức Giêsu không nhắm đến việc đổi mới toàn diện về mặt xã hội cũng như chính trị, hoặc đặt ra một khuôn mẫu về luân lý cũng như đạo đức cho toàn dân Israel thực hiện, mà Ngài chỉ mời gọi những người đang nghe Ngài nói mà thôi? (c. 27)

 

Đọc lại những dụ ngôn Đức Giêsu ám chỉ để nói về thực tại Nước Trời như hạt cải, nhúm men... là những gì bé nhỏ, ít ỏi, nhưng có sức mạnh phi thường, thay đổi tất cả, làm cho vương quốc của Thiên Chúa trở nên to lớn, vĩ đại mà người ta không thể ngờ tới. Giờ đây Ngài cũng muốn dùng giáo huấn về yêu thương, tha thứ như men tình yêu để cải hóa một xã hội sống theo luật công bằng cũ: „mắt đền mắt, răng đền răng“ đã ăn sâu vào não trạng của họ. Chính từ những người đang nghe Đức Giêsu mời gọi, khi thực hiện, sẽ làm cho sứ điệp yêu thương của Ngài lan tỏa đến mọi ngõ ngách của thế giới.

 

Tuy nhiên, yêu người không có nghĩa là chọn yêu người này và loại trừ người kia, vì mỗi người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa phú bẩm lý trí, con tim và đặt để ý niệm, suy nghĩ và hành động mang tính thiện trong họ, do đó những môn đệ của Đức Giêsu mới thực hiện được những điều Ngài mời gọi là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chính mình.

 

Quả thực, yêu kẻ thù, làm ơn, cầu nguyện cho kẻ vu khống, nguyền rủa và ghét chúng ta, theo lẽ thường, rất khó thực hiện. Tuy nhiên, nếu là con cái của Cha Trên Trời, chúng ta phải làm một điều gì đó lớn lao hơn, cao thượng hơn so với những người thu thuế, những người tội lỗi, hay dân ngoại cũng có thể làm được, đó là chỉ yêu thương những kẻ yêu thương mình, hoặc làm ơn cho những kẻ làm ơn cho mình. Chính việc làm cao thượng đó mới làm cho những môn đệ của Đức Giêsu khác biệt với những người còn lại trong xã hội ngày xưa cũng như nay.

 

Thiên Chúa không phân biệt người lành, kẻ dữ trong việc thi ân giáng phúc, vì Ngài cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương (x. Mt 5,4).

 

Để thực hiện được giáo huấn của Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay, thiết nghĩ chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu. Khi bị đóng đinh trên thập giá, Đức Giêsu đã xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết mình (x. Lc 23,34), đồng thời giang rộng vòng tay ôm trọn những người này như dấu chỉ của ơn tha thứ và cứu chuộc họ.

 

Noi gương Đức Giêsu, chúng ta hãy yêu thương, chúc lành và cầu nguyện cho những người ghen ghét, vu khống, hãm hại...chúng ta. Khi làm được như vậy, cũng chính là lúc chúng ta thể hiện nhân cách cao thượng của bậc chính nhân quân tử, xứng đáng là con của Đấng Tối Cao và nhận được phần thưởng lớn lao ở trên trời.

 

 

__________________________

 

[1] x. KASPER W., Barmherzigkeit, tr. 139-140.