Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Thứ 2, Tuần XXV TN, B: CHIẾU GIÃI ÁNH SÁNG

Khi được Lời Chúa là ánh sáng chiếu soi, giúp chúng ta nhận biết giáo huấn, mệnh lệnh, thánh ý của Chúa để chúng ta đem ra thực hành. Khi thực hiện những điều Chúa dạy, chúng ta đang thắp sáng ngọn đèn của mình cho tha nhân.

 

 

CHIẾU GIÃI ÁNH SÁNG

(Lc 8,16-18)

 

Lam Châu

 

Trong những sinh hoạt hàng ngày, chúng ta đã quá quen với chức năng của ánh sáng, công dụng của đèn. Nơi đâu có ánh sáng, ở đó mọi vật được phơi bày hiển hiện, giúp con người nhận diện sự vật một cách tỏ tường.

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu không những nói đến chức năng của ánh sáng mà Ngài còn đề cập đến một điều nghịch lý mà trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta mắc phải: „Chẳng ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường“ nhưng việc chúng nên làm là „đặt đèn ở trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng“. Đọc những câu tiếp theo, chúng ta biết được ánh sáng mà Đức Giêsu vừa đề cập còn được hiểu là „Lời của Thiên Chúa“.

 

Tin Mừng Gioan cho chúng ta biết: „Đức Giêsu – Ngôi Lời là áng sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người“ (Ga 1,9). Và Ngôi Lời của Thiên Chúa đã làm người, công khai đi vào lịch sử loài người, Ngài khai mở, chiếu soi và dẫn đường cho chúng ta đến với Chúa Cha (x. Ga 14,6). Chính Vịnh gia đã khám phá sự hướng dẫn tuyệt vời của Lời Chúa: „Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi“ (Tv 118,105). Mà Lời Chúa ở đây được hiểu là chính Chúa.

 

Như vậy, khi được Lời Chúa là ánh sáng chiếu soi, giúp chúng ta nhận biết giáo huấn, mệnh lệnh, thánh ý của Chúa để chúng ta đem ra thực hành. Khi thực hiện những điều Chúa dạy, chúng ta đang thắp sáng ngọn đèn của mình cho tha nhân.

 

Ngọn đèn mà chúng ta thắp sáng ở đây có thể là kiến thức mà chúng ta thủ đắc được trong quá trình học tập, giờ là lúc ta trao lại cho thế hệ tương lai; cũng có thể là những khả năng, những hiểu biết chúng ta đã lãnh hội, giờ là lúc trao lại cho người khác. Đó còn được hiểu là những lời yêu thương, động viên, nâng đỡ, ủi an anh chị em của mình trong cảnh gian nan khốn khổ; là tài năng, sức lực, tâm huyết chúng ta dùng để xây dựng cộng đoàn; là những hy sinh thầm lặng hay những thanh luyện mà chúng ta thực hiện để giảm bớt những góc cạnh, gồ ghề hoặc sắc nhọn của bản thân để giúp xây dựng cộng đoàn hài hòa, hiệp nhất.

 

Đức Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài rằng: „Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời“ (Mt 13,11) và mời gọi họ: „Anh em đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không“ (Mt 10,8). Chúng ta, những người sống ơn gọi thánh hiến, trong suốt cuộc đời, chúng ta đã nghe Lời của Thiên Chúa, được học hỏi, suy gẫm, và đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác từ Thiên Chúa, giờ đây Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy trao lại cho tha nhân những gì chúng ta đã nhận lãnh, nếu làm ngược lại, vô tình chúng ta đã đặt đèn dưới gầm giường hoặc đang lấy những vật cản che đi.

 

Để chiếu giãi được ánh sáng là Lời Chúa cho tha nhân, đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần hy sinh, tiêu hao khả năng, sức lực như ngọn đèn, lúc đó chúng ta mới đóng góp được phần nhỏ của mình vào sứ mạng làm cho „Danh Cha được cả sáng“ và Tin Mừng của Chúa được nhiều người nhận biết.