Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa: ĐẶC ÂN CAO TRỌNG CỦA ĐỨC MARIA

Từ thân phận của một thụ tạo, một nữ tỳ thấp hèn, giờ đây Mẹ được Thiên Chúa ban cho đặc ân cao trọng, được làm Mẹ Thiên Chúa và cùng chung chia vận mạng với con của Mẹ trong công trình cứu độ thế giới.

 

 

ĐẶC ÂN CAO TRỌNG CỦA ĐỨC MARIA

(Lc 2,16-21)

 

Lam Châu

 

Mừng lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngưỡng một người Mẹ tuyệt vời, từ thân phận nữ tỳ được cất nhắc lên địa vị làm Mẹ Thiên Chúa.

 

Quả thật, khi được sứ thần Gabriel truyền tin, Đức Maria đã thưa: „Tôi đây là nữ tỳ của Chúa“ (Lc 1,38). Khi thưa như vậy, Đức Maria không chỉ hạ mình một cách thẳm sâu, mà ngài còn thể hiện thái độ sẵn sàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Ngài sẽ hạ sinh Đấng vừa là người tôi trung được các ngôn sứ báo trước (Is 42,1; 49,5; 52,13), vừa là Ngôi Lời của Thiên Chúa hằng hữu (Dt 1).

 

Theo Hurault, Đức Maria được chọn giữa muôn vàn phụ nữ, lại là thân phận của một nữ tỳ, nhưng Thiên Chúa không cần một nữ tỳ để cho Con của Người một thể xác phàm nhân, nhưng Người muốn tìm một người mẹ cho người con ấy; và để Đức Maria thật sự trở thành người mẹ của Con Thiên Chúa, Chúa Cha chắc chắn phải đoái nhìn và yêu mến Đức Maria hơn bất cứ thụ tạo nào khác[1].

 

Do đó, trong sự kiện truyền tin, sứ thần chào Mẹ bằng tước hiệu „Đấng đầy ân sủng“, nghĩa là Mẹ được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương, Mẹ được Thiên Chúa sủng ái. Cách thức Đức Maria được Thiên Chúa sủng ái là: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Mẹ, và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên Mẹ (x. Lc 1,35).

 

Đức Maria thật sự đầy ân sủng, vì Đức Giêsu đã sinh làm con của Mẹ cũng như Đức Giêsu vốn sinh làm Con Thiên Chúa Cha từ muôn thuở. Đó cũng chính là lý do mà Giáo hội tin rằng, Đức Maria có một vị trí độc nhất trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ Maria được tuyên dương là công trình kỳ diệu vô song mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử nhân loại. Khi được Đức Maria thăm viếng và được tràn đầy Thánh Thần, bà Elisabeth đã thốt lên: „Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ“ (Lc 1,42), rồi bà Elisabeth tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa khi nói: „Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến với tôi thế này?“ (Lc 1,43). Đây chính là đặc ân Thiên Chúa dành cho Mẹ và được Giáo hội định tín với tước hiệu „Mẹ Thiên Chúa“ (Θεοτόκος, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ; Dei Genitrix, Mater Dei) bởi công đồng Ephesus năm 431.

 

Trước ân sủng và tình thương của Thiên Chúa dành cho mình, Mẹ luôn ghi nhớ mọi biến cố và suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19), Mẹ còn ghi nhớ tất cả những sự kiện, những thời khắc (x. Lc 2,51) liên quan đến Đức Giêsu và liên quan đến cuộc đời của Mẹ. Một đàng Mẹ ghi nhớ tất cả những điều lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Từ thân phận của một thụ tạo, một nữ tỳ thấp hèn, giờ đây Mẹ được Thiên Chúa ban cho đặc ân cao trọng, được làm Mẹ Thiên Chúa và cùng chung chia vận mạng với con của Mẹ trong công trình cứu độ thế giới. Mặt khác, nhờ hằng suy niệm những điều Thiên Chúa đã làm cho Mẹ, để Mẹ có sức mạnh sống theo thánh ý của Ngài và ẩn náu dưới sự che chở của Thiên Chúa. Mẹ trở thành biểu tượng, trở thành người phụ nữ tiêu biểu, là người có phúc hơn mọi phụ nữ trên trần gian.

 

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta sống phó thác vào Chúa và để cho Thiên Chúa thực hiện những chương trình của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận mọi biến cố xảy đến với mình, nếu là điều không tốt, xin Chúa ban cho ta sức mạnh để vượt qua; nếu là điều tốt, hãy biết tạ ơn Chúa và vâng theo sự chỉ dạy của Ngài. Amen.

 

 

_____________________

 

[1] x. Bernard Hurault & Louis Hurault, Dẫn nhập và chú thích trong Lời Chúa cho mọi người, Nxb Tôn giáo 2005, tr. 269-270.