Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi: MẦU NHIỆM ĐỨC TIN

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính yếu trong đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu. Tuy Ba Ngôi, nhưng chỉ một Chúa Duy Nhất: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa.

 

MẦU NHIỆM ĐỨC TIN

(Ga 16,12-15)

 

Minh An

Hôm nay, Giáo hội cho chúng ta mừng lễ về Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo Công Giáo. Chính Hội thánh Công Giáo đã dạy một cách rõ ràng rằng: “Mầu nhiệm Ba Ngôi chí thánh là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống kitô hữu. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể cho ta biết được mầu nhiệm ấy khi Ngài tự mạc khải là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (GLCG, số 261).

 

Khi nói đến mầu nhiệm, người ta thường hay nghĩ đến một điều gì đó cao siêu và rất khó hiểu. Khó hiểu, cũng không có nghĩa là không thể hiểu, nhưng người ta chỉ hiểu được ở một mức độ nào đó của “mầu nhiệm” mà thôi. Nếu như có người tham vọng muốn hiểu thấu suốt hết mọi sự về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cách tỏ tường thì có lẽ họ sẽ không đạt được như lòng mong ước, vì trí khôn của con người có giới hạn mà mầu nhiệm Ba Ngôi thì cao cả.

 

Ngôn sứ Isaia như được mạc khải để thấy được mầu nhiệm cao siêu rất khó hiểu: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9). 

 

 

Nhưng nếu con người hiểu thấu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi một cách tỏ tường, thì không còn phải là mầu nhiệm nữa. Bởi vì: “Đời sống nội tại của Ba Ngôi chí thánh là một mầu nhiệm mà lý trí thuần túy của con người không thể nào đạt đến được… (Toát yếu GLCG, số 45).

 

Do đó, cùng với Giáo hội, chúng ta mạnh mẽ tuyên xưng về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cách chân thật rằng “Đây Là Mầu Nhiệm Đức Tin”.

 

Chúng ta tin vào mầu nhiệm một Chúa, nhưng Ba Ngôi vị. Đúng thế, Giáo hội Công giáo dạy chúng ta cách chính xác như vậy: “Chúng ta không tuyên xưng ba Thiên Chúa, nhưng tuyên xưng một Thiên Chúa có Ba Ngôi, “Ba Ngôi đồng bản thể”. Các Ngôi Vị Thiên Chúa không chia nhau một thần tính duy nhất, nhưng mỗi Ngôi Vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn: “Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thế ấy, Chúa Con là gì thì Chúa Cha là thế ấy, Chúa Cha và Chúa Con là gì thì Chúa Thánh Thần là thế ấy, nghĩa là một Thiên Chúa duy nhất theo bản tính. Ba Ngôi Vị đều là thực thể đó, nghĩa là bản thể, yếu tính hoặc bản tính thần linh” (GLCG, số 253).

 

Như thế, theo lời dạy của Hội thánh thì cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều bằng nhau về mọi mặt, thần tính cũng như quyền năng, không Ngôi nào hơn, không Ngôi nào kém, không Ngôi nào có trước, không Ngôi nào có sau, vì cả Ba Ngôi có từ đời đời, nghĩa là hiện hữu cả trước khi có thời gian. Chúng ta tin tưởng vào tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, để được tham dự vào đời sống thánh thiện của các Ngài.

 

Tuy là Ba Ngôi, nhưng cũng chỉ một Chúa duy nhất mà thôi. Cả Ba Ngôi luôn hiệp nhất với nhau trong cùng một thần tính, vì cả Ba Ngôi Vị đều là Thiên Chúa. Chúa Cha luôn ở trong Chúa Con, Chúa Con luôn ở trong Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần luôn ở trong Chúa Cha và Chúa Con: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi... Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em (Ga 14,15.20).

 

Thánh Gioan, trong Tin Mừng của mình, còn cho chúng ta biết rõ hơn về sự duy nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa trong mọi hoạt động, và mọi hành động:“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,13-15).

 

Theo bản văn Tin Mừng này thì công việc chính yếu của Chúa Thánh Thần là làm cho các môn đệ, cũng như mỗi Kitô hữu nhận biết Đức Giêsu là Lời tình yêu của Chúa Cha. Thánh Thần cũng chính là Đấng Sáng Soi cho các môn đệ tiếp cận, hiểu biết và chấp nhận điều mà họ “không có sức chịu nổi”, là Đấng sẽ dẫn họ “tới sự thật toàn vẹn”, vì chính sự thật này mới làm cho các môn đệ, cũng như cho mỗi Kitô hữu được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10). Do đó, Thánh Thần cũng chính là Hồng ân vĩ đại nhất mà Chúa Cha, trong Đức Giêsu Kitô, đã ban cho các môn đệ và các Kitô hữu, để nhờ đó, họ được tiến vào tình yêu duy nhất trong chính Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Chung quy lại, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính yếu trong đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu. Tuy Ba Ngôi, nhưng chỉ một Chúa Duy Nhất: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa. Chúng ta dùng đức tin của mình để khiêm tốn đón nhận mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và tuyên xưng rằng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

 

Trong ngày mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi hôm nay, thay vì chúng ta dùng  kiến thức, lý trí thuần tuý của mình, hay những phương cách lý giải, biện luận để thuyết phục và chứng minh rằng chỉ có Một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị…thì tốt hơn, chúng ta hãy tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Chúng ta tuyên xưng vào mầu nhiệm một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có Ba Ngôi vị bằng cách sống mối tương quan mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa, sống yêu thương hiệp nhất trong Giáo hội, trong cộng đoàn và trong gia đình. Hơn nữa, chính mỗi cá nhân chúng ta biết sống khiêm nhường, để Ba Ngôi Thiên Chúa hoạt động trong mọi hoàn cảnh sống của mình, và sống hiệp thông với tất cả anh chị em trong cùng một đức tin; sống bác ái, hiền hòa với tất cả mọi người. Đó là chúng ta đã tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi cách hiệu nghiệm nhất, đúng đắn nhất, đồng thời chứng minh cho sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi cách hiệu quả nhất.

 

Lạy Thiên Chúa của con, Lạy Ba Ngôi con tôn thờ... xin ban bình an cho linh hồn con, xin biến linh hồn con thành thiên đàng của Chúa, nơi trú ngụ dễ mến và nơi yên nghỉ của Chúa. Không bao giờ con muốn bỏ mặc Chúa một mình, nhưng con sẽ trọn vẹn ở đó, tỉnh thức trong đức tin, hoàn toàn thờ lạy, và hoàn toàn phó thác vào hoạt động sáng tạo của Chúa. Amen (Chân phước Elisabert Chúa Ba Ngôi).