Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXXIV TN, B: ĐỨC GIÊSU - VUA SỰ THẬT

Các Kitô hữu khi được Chúa soi dẫn hãy can đảm sống theo sự thật và chết cho sự thật, biểu lộ qua cách hiện diện của mình để những người thân cận cũng nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu đã hiện thân đến thế gian để chỉ cho con người về Sự Thật và dạy cho con người sống Sự Thật.

 

 

 

ĐỨC GIÊSU - VUA SỰ THẬT

(Ga 18,33b-37)

 

M. Anrê Tường

 

Được sinh ra và sống trong cuộc đời, mọi người luôn mong ước được hạnh phúc và thấu đạt được chân lý. Tuy cùng khát vọng những mỗi người lại tìm cho mình một phương thức khác nhau để đạt được mục đích ấy. Với Kitô hữu, hạnh phúc đó là được diễn kiến tôn nhan Thiên Chúa và Đức Giêsu - Đấng là Vua toàn cõi vũ trụ và mọi tâm hồn yêu mến Sự Thật. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Philatô tra hỏi Đức Giêsu: "Ông là vua sao?" Đức Giêsu đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. "Ông Philatô nói với Người: "Sự thật là gì? " (Ga 18,37)

 

Chúa Nhật cuối của năm Phụng vụ, Lời Chúa minh định cho chúng ta biết, Chúa Giêsu chính là Sự Thật mà con người phải tìm về để được sống với Người. Như thế, khoảnh khắc thời gian nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho con người những ý nghĩa quan trọng để mỗi người xác định cách sống của mình hầu có thể đạt được những giá trị hữu ích. Ví như: thời khắc đầu năm mới là cơ hội mọi người cùng quy tụ bên người thân để chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn trong đời sống. Cũng vậy, cuối năm phụng vụ, Lời Chúa giúp chúng ta ý thức về cùng đích của đời người, mà cùng đích đó là chính Thiên Chúa, Đấng là Sự Thật, là Vua Tình Yêu, Đấng trao ban ân sủng cho loài người. Trong ý nghĩa đó, xin được khai triển hai ý tưởng:

 

1. Đức Kitô chính là Sự Thật

 

Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian như là một sứ giả và cũng là một sứ điệp. Vì trong Ngài, bản tính Thiên Chúa trở nên trong suốt trong tất cả thực tại con người của Ngài, như lời Người phán: “Ai thấy Ta là thấy Cha” (Ga 14,9). Đồng thời, ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có” (Ga 1,17). Như vậy, Chúa Giêsu đến chính là để làm chứng rằng, Thiên Chúa là ánh sáng, và vì Ngài chia sẻ với chúng ta sự sống và ánh sáng của Ngài, nên chúng ta mới có thể bước đi trong ánh sáng sự thật (x. 1 Ga 1,5-7).

 

Thật thế, Chúa Giêsu, khi đang sống ở trần gian, Người đã cầu xin với Chúa Cha: “Như Cha đã sai Con đến thế gian, Con cũng sai họ vào trong thế gian, và vì họ Con xin hiến thánh mình Con, để họ cũng được hiến thánh trong sự thật” (Ga 17,19). Bởi vậy, được Thần Khí hiến thánh để làm chứng cho sự thật, nên lời của Chúa Giêsu cũng là sự thật, có sức thanh tẩy và thánh hóa. Do đó, khi chúng ta chấp nhận lời Đức Giêsu thì cũng là chấp nhận chính Ngài, Đấng là sự thật trao ban sự sống, và cũng là Đấng hiến mình để làm chứng cho sự thật. Do bởi, Đức Kitô là sự thật giải thoát, và sự thật của Ngài thánh hóa và hợp nhất các tín hữu.

 

Sự thật của Thiên Chúa có tính trao ban, theo nghĩa sự thật ấy chính là việc chia sẻ tình yêu, tình yêu và sự thật chia sẻ với nhau, tình yêu trao hiến vô biên và đáp trả vô cùng, đó chính là sự thật của tình yêu. Tất cả sự thật trong thế giới thọ tạo này đều tràn ngập sự thánh thiện của sự thật nơi sự sống Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Thế nên, mọi sự nhờ Ngài mà được tạo thành và không có Ngài thì không có gì được tạo thành (x. Ga 1,3). Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan tông đồ cũng khẳng định: “Chúa là Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Ðấng Toàn Năng phán: Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh” (Kh 1,8).

 

2. Các Kitô hữu sống sự thật trong Đức Kitô

 

Con người được hiện hữu là nhờ đón nhận tình yêu từ Thiên Chúa sáng tạo, do đó, mỗi người phải có tương quan với Thiên Chúa để được tham dự vào sự sống của Người. Đặc biệt các Kitô hữu, là những người được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, phải kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, vì Người vâng lời Chúa Cha, chấp nhận hiến mình chịu chết trên thập giá và phục sinh để cứu độ con người. Như lời Người phán: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Chính Công đồng Vaticanô II cũng đã tuyên bố: Hội Thánh tin rằng, Đức Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại vì mọi người, nhờ Thần Khí của Người mà đem lại cho nhân loại ánh sáng và sức mạnh, hầu có thể đạt tới vận mệnh siêu vời của Ngài (x. Gaudium et Spes, 10). Như vậy, khi chúng ta để cho Sự Thật Thiên Chúa chiếm lấy, chúng ta sẽ đến gần Sự Thật của Thiên Chúa như cách Thiên Chúa mặc khải mình là Đấng là Sự Thật và sự trung thành. Nên chúng ta là Kitô hữu, phải tìm được nguồn sống nhờ lòng tin vào Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật, vì thế, chúng ta xác tín rằng, sẽ được Người đón nhận và yêu thương.

 

Cho nên, mọi Kitô hữu, mỗi khi đã được thấm đượm Sự Thật của Thiên Chúa thì phải làm chứng cho Sự Thật ấy trong mọi khía cạnh và môi trường của cuộc sống để tôn vinh Thiên Chúa, đó là điều kiện tiên quyết tôn thờ Thiên Chúa cách phải đạo. Hãy từ bỏ mọi thứ ngẫu tượng trần gian cám dỗ lôi cuốn như: danh vọng, địa vị, quyền thế, tham lam của cải vật chất mà hành động cách đầy bác ái, quảng đại dấn thân phục vụ. Nhờ thế, trong Đức Kitô, sự thật của mỗi người sẽ nhận được chỗ đứng, vì dưới gầm trời này, ngoài Người ra, không một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để được ơn cứu độ (x. Cv 4,12).

 

Các Kitô hữu khi được Chúa soi dẫn hãy can đảm sống theo sự thật và chết cho sự thật, biểu lộ qua cách hiện diện của mình để những người thân cận cũng nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu đã hiện thân đến thế gian để chỉ cho con người về Sự Thật và dạy cho con người sống Sự Thật.

 

Như vậy, Giáo Hội mừng lễ Chúa Kitô Vua vào Chúa Nhật cuối mùa Thường niên, để nhắn nhủ và xác tín về ý nghĩa rằng: ước nguyện sao cho tất cả mọi người ngày sau được hưởng vinh quang Nước Chúa, nơi đó tràn ngập yêu thương, nơi đó an bình hạnh phúc, nơi đó, Chúa Giêsu Kitô là Vua và là trưởng tử của một đàn em đông đúc (x. Rm 8,29). Amen.