Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXXIV TN, B: CHÚA GIÊSU - VỊ VUA CỦA CHÂN LÝ VÀ TÌNH YÊU

Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, là Vua mọi dân tộc, là Vua trên muôn vua, là vua của sự thật, chân lý, và là Vua của tình yêu. Vì yêu, Chúa bị đóng đinh, hoàn toàn bị tước lột khỏi những quyền lực trần thế. Chúa Giêsu đã lên ngôi bằng con đường của thập giá, con đường của tình yêu. Chính vì tình yêu cao cả này, Chúa Giêsu đã hiến mình hy sinh cho nhân loại.

 

 

 

CHÚA GIÊSU - VỊ VUA CỦA CHÂN LÝ VÀ TÌNH YÊU

(Ga 18,33b -37)

 

M. Giuse Tuấn

 

Con người thời nay, với những phát minh khoa học, công nghệ kỹ thuật số, lo hưởng thụ những thành quả mà họ làm ra. Nhiều người coi tiền bạc là vua và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn, nhường chỗ cho tiền tài vật chất ngự trị. Do đó, ai có quyền lực, thạo một ngành nghề được gọi là vua: vua một vùng, một lãnh thổ, có quyền lực đứng nhất thiên hạ, vua bất động sản, vua thị trường chứng khoáng, vua bóng đá...

 

Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội đặc biệt mừng lễ Chúa Kitô là Vua vũ trụ, Vua các vua, Chúa các chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, là Vua mọi dân tộc, là Vua trên muôn vua, là vua của sự thật, chân lý, và là Vua của tình yêu. Vì yêu, Chúa bị đóng đinh, hoàn toàn bị tước lột khỏi những quyền lực trần thế. Chúa Giêsu đã lên ngôi bằng con đường của thập giá, con đường của tình yêu. Chính vì tình yêu cao cả này, Chúa Giêsu đã hiến mình hy sinh cho nhân loại.

 

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu là vị Vua sự thật, vị Vua của chân lý và tình yêu. Chúng ta thấy, sau khi đưa Chúa Giêsu đến Anna và Caipha, là những người đứng đầu có thẩm quyền về tôn giáo của Do thái, họ bắt Chúa Giêsu đến dinh tổng trấn Philatô, ông quan tối cao của Rôma cai trị ở Do Thái. Quan Philatô hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông có phải là vua dân Do thái không?” Để trả lời Chúa hỏi lại: “Ngài tự ý hỏi như thế hay có ai đã cho Ngài biết về tôi?” (Ga 18,33b.34). Hỏi như vậy là Chúa muốn vạch trần thâm ý của Philatô: Nếu như Philatô tự ý hỏi như vậy tức là Philatô muốn hỏi: “Anh có phải là tay lãnh tụ chính trị, dám chống lại chính quyền Rôma không?” Đối với Philatô, là vua Do Thái chỉ có thể như vậy, mà nếu như thế thì câu trả lời của Chúa là không. Nếu câu trả lời của Chúa là có. Ngài thực sự là vua nhưng không phải chỉ là Vua của dân Do Thái mà thôi nhưng còn là Vua của mọi dân nước, Vua của người. Nói rõ ra, Chúa Giêsu là Vua các tâm hồn, chứ không phải vua theo nghĩa thông thường như các vị vua ở trần gian. Nước của Chúa bao gồm những tâm hồn tin theo Ngài. Do đó, vương quyền của Chúa có tính cách thiêng liêng chứ không như trần thế. Chính Chúa đã khẳng định với Philatô: “Tôi là vua, nước tôi không thuộc về thế gian này, tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý, ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37). Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua vì Ngài đã từ trời xuống để rao truyền sự thật, như Ngài đã quả quyết: “Tôi là đường, là sự thật và là sự sống.”

 

Các vua trần thế chỉ theo thời thế, lúc thịnh lúc suy, họ như một ngọn đèn cháy một lúc rồi lụi tắt. Còn Chúa Giêsu mới là Vua hằng hữu, vì vương quyền của Ngài không bắt đầu trong thời gian, Ngài là Vua từ muôn thuở: “Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con”. “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con” (Tv 110). Quyền thống trị của Ngài là đời đời: “Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một, vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong” (Đn 7,14b).


Vua chúa trần gian chỉ có quyền trên một số người và trong một thời gian nhất định. Còn Vua Giêsu nắm quyền trên toàn thể muôn dân, từ người thứ nhất là Ađam đến người cuối cùng trong thế giới. Chúng ta không thể hình dung được quyền uy cao cả của Ngài, vì chúng ta quá bé nhỏ. Chúng ta sẽ đến trước mặt Ngài và Ngài sẽ xét xử mọi người, không trừ ai. Vương quyền của Ngài là tuyệt đối. Lúc bấy giờ chúng ta mới biết, chúng ta sẽ như thế nào.

 

Chúa Kitô lên ngôi Vua vũ trụ trên Thập giá để thiết lập vương quyền Nước Thiên Chúa. Vương quyền Chúa Giêsu là vương quyền yêu thương, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Trong bài đọc 2, thánh Gioan gọi Ngài là “vị chứng nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta” (Kh 1,5).

 

Mừng Lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, chúng ta nhớ đến việc Chúa Giêsu là trung gian giao hòa giữa trời với đất. Ngài đã nhập thể để rao truyền tin mừng cứu độ. Chính Ngài là trung tâm và là cốt lõi của tất cả mọi sự hiện hữu. Ngài mở lối dẫn chúng ta vào hưởng niềm vui hạnh phúc NướcTrời. Qua việc nhập thể hiến tế, Ngài ban ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta được mời gọi nhận ra Ngài là Vua, không những Ngài một vị Vua hiền lành, nhân từ, mà còn là một vị Vua hạ mình đến tận cùng, đến nỗi khi nhìn ngắm sự hạ mình của Chúa trong cuộc hiến tế thương đau, chúng ta chỉ còn biết lặng thinh, chiêm ngắm, thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng, nguyện một lòng trung thành theo Chúa cho đến trọn đời.

 

Lạy Chúa Giêsu là Vua sự thật, Vua chân lý và tình yêu, xin cho chúng con biết nhận ra và tin theo Ngài, để chúng con tôn xưng Chúa là Vua của chúng con. Xin Chúa Giêsu là Vua luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con, xin Chúa làm chủ tâm trí chúng con và luôn hướng dẫn chúng con luôn sống theo sự thật và tình yêu của Ngài. Amen.