Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXXIV TN, A: YÊU THA NHÂN

Mọi lề luật của Chúa dạy đều dựa trên tình yêu, trọng tâm của lề luật cũng dựa trên tình yêu. Chính cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá cũng chỉ để minh chứng cho chúng ta biết tình yêu cứu chuộc mà Ngài dành cho chúng ta, hôm nay và cho đến ngày cánh chung, Ngài cũng muốn chúng ta noi gương Ngài sống yêu thương.

 

 

YÊU THA NHÂN

(Mt 25,31-46)

 

 M. Minh Nguyên

 

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại cuộc phán xét cuối cùng của Chúa, hay còn gọi là ngày cánh chung. Điều chúng ta nhận thấy ở trong cuộc phán xét này đó là tiêu chuẩn để phân biệt rõ ràng giữa người công chính và người tội lỗi: lòng mến Chúa và yêu người. Yêu Chúa dựa trên những hành động với tha nhân.

 

Trong cuộc phán xét này chúng ta thấy Chúa không đề cập gì đến các chức vụ trong Hội thánh, hay phận vụ của chúng ta như việc tham dự thánh lễ, sứ vụ truyền giáo hay là nghĩa vụ chúng ta đối với Chúa, nhưng điều Ngài đề cập đến là nghĩa vụ chúng ta đối với tha nhân, nghĩa là tương quan giữa chúng ta đối với tha nhân:   “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

 

Chúa không hỏi chúng ta có đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ..., mà Ngài hỏi chúng ta có giúp đỡ anh em đồng loại hay không? Thiên Chúa nghiêm khắc với những ai không có lòng trắc ẩn.

 

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã xác định cho chúng ta thấy Ngài hiện thân ở đâu và ở trong ai. Thật vậy, chung quanh ta và hằng ngày ta vẫn tiếp xúc với Chúa hiện thân nơi những người đói khát, trần truồng, tù đầy, đau yếu, mất nhà cửa, mất người thân. Khi chúng ta phục vụ những con người này chính là chúng ta chuẩn bị đón Chúa trở lại trong vinh quang. Chính vì thế mà hành động bác ái của ta với tha nhân đã trở thành một hành vi cứu độ.

 

Khi được các nhà thông luật và Biệt phái hỏi về điều răn trọng nhất, chính Chúa Giêsu trả lời họ và đã xác định cho chúng ta giới răn trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Mọi lề luật của Chúa dạy đều dựa trên tình yêu, trọng tâm của lề luật cũng dựa trên tình yêu. Chính cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá cũng chỉ để minh chứng cho chúng ta biết tình yêu cứu chuộc mà Ngài dành cho chúng ta, hôm nay và cho đến ngày cánh chung, Ngài cũng muốn chúng ta noi gương Ngài sống yêu thương.

 

Ngày nay, chúng ta nhận thấy rằng, khi nền kinh tế phát triển mạnh dần lên thì cùng với sự phát triển đó là sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội ngày càng thể hiện rõ hơn, địa vị trong xã hội ngày càng được đề cao, thời mà người ta đang đề cao lối sống hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân, sự phân biệt kẻ giàu người nghèo, kẻ yếu thế và bậc quan quyền... Vì thế, lời mời gọi yêu thương của Chúa lại càng trở nên khó khăn và thách đố hơn cho mỗi Kitô hữu chúng ta.

 

Tuy nhiên, khi chúng ta nhận biết rằng sống bác ái yêu thương với tha nhân chính là chúng ta sống với chính Chúa Giêsu, vị Vua tình yêu của chúng ta. Cụ thể đó là lời Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương ngay những người trong cộng đoàn, trong gia đình, trong họ hàng, những người láng giềng lối xóm, những người trong cùng hội đoàn... Chúa cũng mời gọi chúng ta yêu thương những người trong môi trường chúng ta đang sống và làm việc, những người đang thực sự cần đến sự giúp đỡ của chúng ta cả về vật chất lẫn tinh thần.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con niềm tin, lòng quảng đại, nhất là tình yêu cứu độ của Chúa, để chúng con mang tình yêu đến với những người nghèo đói, những người đau khổ, những người cô đơn và tù tội. Và đế ngày chúng con ra trước tòa của Chúa, chúng con được nhập đoàn với những người công chính. Amen.