Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXXII TN, C: TUÂN GIỮ LUẬT CHÚA ĐỂ CÓ SỰ SỐNG VĨNH HẰNG

Tin, tuân giữ lề luật Thiên Chúa, hy sinh tính mạng của bảy anh em trong gia đình Do Thái đã hé mở hy vọng về sự sống lại cho họ. Qua những giáo huấn của Chúa Giêsu về sự sống lại, chúng ta càng xác tín dân “Israel mới” - những Kitô hữu là con cái Thiên Chúa, chuyên lo tuân giữ lề luật và phụng thờ Ngài đã đưa họ tới cuộc sống hạnh phúc trường tồn.

 

TUÂN GIỮ LUẬT CHÚA ĐỂ CÓ SỰ SỐNG VĨNH HẰNG

(Lc 20,27-38)

 

Đình Ủy

 

Con người được sinh ra trong thế giới và luôn bị chi phối bởi vòng luân chuyển của vũ trụ, thế nên đã có sinh ắt có tử, có hợp ắt có tan. Đứng trước giới hạn của thân phận người như thế, làm sao con người thoát ra khỏi quy luật nghiệt ngã của cuộc nhân sinh để tìm ra ý nghĩa, hạnh phúc trường tồn cho cuộc đời? Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta nhận thấy chỉ có  tuân giữ lề luật Thiên Chúa, con người mới có hạnh phúc đích thực.

 

Thân phận con người là phải chết. Nếu xét về cơ thể sinh vật, con người cũng chẳng khác chi hoa lá cỏ cây. Hoa lá cỏ cây, sớm nở chiều tàn, con người cũng thế, có sinh ra rồi sẽ có ngày chết, chỉ khác là loài người có tự do, ý chí và lý trí. Nhưng xét trong vòng luân chuyển của vũ trụ, sự sống con người cũng chẳng khác gì so với đóa hoa vô thường, hay cát bụi. Tất cả hiện hữu chỉ là một chấm nhỏ của vũ trụ và của thời gian. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nhận thấy chân lý ấy.

 

Thời xa xưa trong Cựu Ước, dân Israel đã chiêm nghiệm cái chết là điều tất yếu với con người. Thật thế, những người bị vua Antiokho xử ép bỏ lề luật, họ biết rằng mình sẽ chết và cả bạo chúa ác độc kia cũng sẽ chết (x. 2 Mcb 7,1-14). Ngay cả nhóm Xa-đốc là cấp cao trong hàng tư tế cũng mỉa mai với những ai nói có sự sống lại đời sau. Những người này tạo dựng câu chuyện tưởng tượng về bảy anh em lấy một người phụ nữ, nếu có ngày sống lại, ai sẽ là chồng của người phụ nữ ấy (x. Lc 20, 27-40).

 

Tuân giữ luật Chúa để có hạnh phúc đích thật. Khác với tên bạo chúa Antiokho, cũng như những người Xa-đốc, bảy anh trong sách Macabê dù biết mình sẽ chết, nhưng họ vẫn có một niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Người thứ nhất thà chết vẫn tuân giữ lề luật. Người thứ hai tin vào sự sống lại sau cái chết. Người thứ ba tin mình khi sống lại sẽ thu hồi những chi thể bị mất vì Chúa. Người thứ tư tin mình sẽ sống lại, còn nhà vua thì không (x. 2 Mcb 7,1-14). Như thế, Thiên Chúa đang hiện diện qua dấu chỉ lề luật, cũng như qua những chứng nhân bi hùng trung thành với Ngài. Về phần vua Antiokho, ông chỉ biết giới hạn cuộc sống hiện tại. Quyền lực, sự ngạo mạn đã che mắt vua về sự sống thần linh nơi Thiên Chúa.

 

Chúa Giêsu cho chúng ta thấy có một sự khác biệt giữa con cái thế gian và con cái Thiên Chúa. Con cái thế gian thì “lo chuyện dựng vợ gả chồng”. Ngài không hạ thấp đời sống hôn nhân, nhưng muốn nói rằng con cái Thiên Chúa sau khi sống lại thì không còn làm những chuyện như thế, họ chỉ chuyên lo việc phụng thờ trước tôn nhan Thiên Chúa. Chiêm ngưỡng tôn nhan Ngài mới là sự sống thật và cùng đích của con người. Ngài minh định: “Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại” (Lc 20,35).

 

Như vậy, tin, giữ lề luật Thiên Chúa, hy sinh tính mạng của bảy anh em trong gia đình Do Thái đã hé mở hy vọng về sự sống lại cho họ. Qua những giáo huấn của Chúa Giêsu về sự sống lại, chúng ta càng xác tín dân “Israel mới” - những Kitô hữu là con cái Thiên Chúa, chuyên lo tuân giữ lề luật và phụng thờ Ngài đã đưa họ tới cuộc sống hạnh phúc trường tồn. Cuộc sống mới không còn vương vấn hay bị chi phối bởi quy luật sinh tử của cuộc nhân sinh.

 

Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng này lại được xây dựng từ cuộc sống hiện tại trên trần thế. Một cuộc sống khởi đi từ tuân giữ các giới luật, chúng ta  sẽ được Chúa Cha yêu mến. Những người tuân giữ Lời Thiên Chúa, được Chúa Giêsu minh chứng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến” (Ga 14,21).

 

 Lạy Chúa, nhờ ánh sáng của Chúa, chúng con mới nhìn thấy ánh sáng thật. Xin cho chúng luôn biết yêu mến tuân giữ luật của Chúa để chúng con được hưởng nếm hạnh phúc thiên quốc ngay từ bây giờ. Amen.