Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXXI TN, C: KHAO KHÁT GẶP GỠ CHÚA

Ông ý thức về những gì ông đã làm nên ông đã khao khát được gặp Chúa, từ đó ông được biến đổi và được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa ban.

 

 

KHAO KHÁT GẶP GỠ CHÚA 

 (Lc 19,1-10)

 

Minh Tước

 

Trong đời sống đức tin, mỗi khi cầu nguyện, hay có lòng thiện tâm hướng về Đấng tạo hóa, người Kitô hữu muốn được gặp gỡ, thể hiện sự khao khát và hy vọng vào Thiên Chúa của mình. Gặp gỡ Chúa, con người sẽ được biến đổi, trở nên con người mới. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Da-kêu khao khát gặp Đức Giêsu, ông được Chúa biến đổi cuộc đời và được hưởng ơn cứu độ Ngài ban.

 

Tin Mừng của thánh Luca hôm nay nói lên sứ mạng của Đức Giêsu là “tìm và cứu chữa những gì đã hư mất”. Người Do Thái nhìn những người thu thuế với con mắt khinh khi, cho họ là quân tội lỗi... Ông Da-kêu lại là thủ lãnh những người thu thuế ở Giêricô, nhờ gặp gỡ Đức Giêsu nên ông đã được ơn hoán cải. Ông Da-kêu cũng ý thức được mình đã làm những công việc trái với lương tâm, trái với lẽ công bằng. Nhưng vì lòng tin và niềm khát khao, ông tìm gặp cho biết Đức Giêsu, ông đã được gặp và còn được Chúa đến thăm nhà: “Vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (c.5). Trước tình thương của Chúa Giêsu, ông được biến đổi, ông quảng đại chia nửa phần tài sản cho kẻ nghèo khó và đền bù gấp bốn những ai ông đã làm hại: “Đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo và nếu tôi đã chiếm đọat của ai, tôi xin đền gấp bốn” (c. 8). Vì thế, Đức Giêsu đã tuyên bố: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (c. 9). Ông Da-kêu, với trái tim nồng cháy, với ý chí và tinh thần cao thượng, khao khát gặp Chúa. Ông “mừng rỡ” đón tiếp Chúa vào nhà  và mở tiệc thiết đãi, rồi thực thi công bình bác ái với mọi người.

 

Ông ý thức về những gì ông đã làm nên ông đã khao khát được gặp Chúa, từ đó ông được biến đổi và được hưởng ân sủng của Thiên Chúa ban. Quả thế, Chúa Giêsu đến để ban ơn cứu độ và gặp gỡ những con người tội lỗi biết hối cải tìm đến với Ngài để được ơn tha thứ: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5,32).

 

Chúa Giêsu được Thiên Chúa sai đến trần gian để cứu độ những con người tội lỗi, dù họ ở địa vị nào trong xã hội đi nữa thì cũng đều cần được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Vì thế, không ai là không được Thiên Chúa thương mến, không ai sẽ mãi mãi hư mất đời đời, không ai là người không thể cứu chữa được, bởi vì tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, cho những ai biết hối cải ăn năn, biết trở về với Chúa để được ơn tha thứ và được hưởng hạnh phúc Nước trời.

 

Ơn tha thứ là một ơn huệ cao quý của Thiên Chúa ban, nên ơn tha thứ hoàn toàn do Thiên Chúa, do tình yêu vô biên và lòng thương xót bao la của Ngài. Cho nên, để có thể lãnh nhận được ơn tha thứ thì hối nhân phải cải hóa con người cũ để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa giầu lòng thương xót. Như vậy, cần phải có một tâm hồn thiện chí, cần phải có một nỗ lực bản thân, cần phải có một sự chuẩn bị để ơn Chúa biến đổi con người cũ thành con người mới, để sinh hoa kết quả trong đời sống thiêng liêng.

 

Da-kêu muốn tìm gặp Chúa để nói lên một thiện chí tốt đẹp từ bên ngoài tiến tới nội tâm bên trong. Ông nghe Chúa Giêsu gọi, vội vàng tụt xuống từ cây sung và mừng rỡ đón tiếp Chúa vào nhà. Và sau đó, ông mở rộng tâm hồn chia sẻ và thực thi đức bác ái đối với mọi người. Nhờ đó, ông đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa và ông được ơn ăn năn trở lại để đón nhận ơn tha thứ của Ngài.

 

Trong Giáo hội cũng không ít những con người lầm lỗi trong tội lỗi và đi ngược lại với đức tin Kitô giáo như Phaolô chống phá Giáo hội (Cv 9,1-2; 22,5), một Phêrô chối Chúa ba lần (Mt 27,70-75; Mc 14,66-71; Lc 22,56-61; Ga 18,17-27), một Maria Mađalêna làm nghề kỹ nữ (Lc 7,37-50), một Augustinô cuộc đời chẳng trong trắng gì mấy, nhưng những con người này đã được Chúa gặp gỡ, được Chúa biến đổi, trở thành khí cụ của Thiên Chúa. Cũng vậy, Chúa biết chúng ta yếu đuối, dễ sa ngả, lỡ lầm, Chúa muốn giúp đỡ và cứu độ chúng ta, Chúa sẵn sàng đến với chúng ta, Chúa tạo điều kiện để gặp gỡ chúng ta: “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (c.10).

 

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Đấng giàu lòng xót thương, Ngài lưu tâm đến những tâm hồn khao khát muốn tìm gặp Chúa để được tha thứ và để biến đổi trở về nẻo chính đường ngay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết ý thức thân phận tội lỗi, biết hối cải ăn năn để được ơn tha thứ của Ngài. Amen.