Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXVIII TN, B: ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO ĐỨC GIÊSU

Tình yêu chân thực là tình yêu đầy yêu sách. Nếu chúng ta nhận ra nỗi buồn nơi tâm hồn mình, có lẽ là vì Chúa đang đòi hỏi chúng ta một điều gì đó mà chúng ta không muốn từ bỏ. Có thể chúng ta chưa giải thoát trái tim khỏi một dính bén trần thế nào đó.

 

 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO ĐỨC GIÊSU

(Mc 10,17-30)

 

 

M. Matthêu Lê Văn Viết

 

Anh thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay là người hiếm hoi trong số những người Do thái chủ động đến xin Chúa Giêsu chỉ cho cách để có sự sống đời đời làm gia nghiệp. Xét dưới khía cạnh tuân giữ Lề Luật của Do thái thì người thanh niên này là một tín đồ mẫu mực, đã tuân giữ các điều răn như: Không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, không làm hại ai, thờ cha kính mẹ (x. Mc 10,19-21).

 

Nhìn vào danh sách và thứ tự các giới răn mà Chúa Giêsu đặt ra với người thanh niên làm cho ta ngạc nhiên. Trước tiên, Chúa Giêsu không nêu những giới răn đòi buộc thái độ của con người “đối với Thiên Chúa” như là giới răn đầu tiên mà người Do Thái phải tuân giữ, nhưng chỉ nhấn mạnh đến các giới răn trong tương quan với tha nhân. Phải chăng qua tình yêu tha nhân sẽ chứng tỏ tình yêu đối với Thiên Chúa? Thông thường, chúng ta dễ nghĩ đến những bổn phận về tôn giáo hơn là các phương thế để đạt đến sự sống đời đời. Một lần nữa, Chúa Giêsu hướng chúng ta biết gắn bó với những người anh em của mình, với những mối tương quan nhân bản.

 

Quả thế, khi kêu gọi các môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu chỉ đưa ra lời mời gọi duy nhất là hãy đi theo Người (x. Mc 1,17.19; 2,14). Chính Chúa Giêsu cũng đã từng nêu lên những đòi buộc mà người môn đệ phải có để đi theo Người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?” (Mc 8,34-36). Đây là đòi hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu đối với những ai muốn bước đi theo Người. Còn trong bài Tin Mừng hôm nay được xem như yêu cầu thứ hai mà Chúa Giêsu muốn người môn đệ của Người thực hiện, đó là thái độ khước từ của cải. Điều này được minh chứng nơi hình ảnh người thanh niên đến xin Chúa Giêsu chỉ cho cách để có sự sống đời đời làm gia nghiệp. Tuy câu trả lời của Chúa Giêsu không trực tiếp cho điều mà người thanh niên muốn hỏi, nhưng một các nào đó trong câu trả lời này đã diễn tả yêu cầu của Người đối với người môn đệ “là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,21). Chúng ta nên lưu ý đến hai phần trong câu nói của Chúa Giêsu: phần thứ nhất là khước từ của cải; phần thứ hai là đi theo Chúa, nghĩa là ai muốn đi theo Chúa thì cần phải khước từ của cải cũng như những sở hữu riêng.

 

Thánh Marcô không cho chúng ta biết người thanh niên đó về nhà có bán hết của cải để phân phát cho người nghèo rồi đến theo Đức Giêsu hay không. Nhưng thánh nhân chỉ nói: “Anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mc 10,22). Tuy nhiên, nếu để cho câu chuyện có một kết thúc tốt đẹp thì việc anh thanh niên về nhà bán toàn bộ tài sản, chia cho người nghèo rồi đến theo Chúa Giêsu thì vẫn có thể xảy ra. Bởi chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” (Mc 10,27), nghĩa là chính Thiên Chúa sẽ tác động nơi tâm trí anh, sẽ thay đổi thái độ của anh. Bởi “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12) mà tác giả thư Do thái đã trình bày cho chúng ta trong bài đọc thứ hai.

 

Tình yêu chân thực là tình yêu đầy yêu sách. Nếu chúng ta nhận ra nỗi buồn nơi tâm hồn mình, có lẽ là vì Chúa đang đòi hỏi chúng ta một điều gì đó mà chúng ta không muốn từ bỏ. Có thể chúng ta chưa giải thoát trái tim khỏi một dính bén trần thế nào đó. Nói cách khác, cuộc sống của con người hôm nay cũng bị cám dỗ khi nghĩ rằng việc có nhiều của cải sẽ mang lại những bảo đảm nhất định, có nhiều tài sản ở trần gian sẽ đem lại hạnh phúc cho con người. Đây là lúc chúng ta cần nhớ lại những lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật các con, không ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau” (Mc 10,29-31).

 

Ước gì qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, chúng ta đã thực sự chỉ tìm sự sống đời đời nơi Đức Kitô chưa? Hay trên hành trình chúng ta vẫn còn thích nghỉ chân “quá lâu” ở các quán trọ ven đường? Một thái độ khước từ của cải và không dính bén vào các mối quan hệ mập mờ cũng hết sức cần thiết để mỗi người thong dong đi trên hành trình ơn gọi của mình.