Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXIX TN, B: LÀM LỚN ĐỂ PHỤC VỤ

Chúa mời gọi mỗi người chúng ta học lấy mẫu gương phục vụ của Chúa, hãy sống tinh thần phục vụ như Chúa đã phục vụ hơn là làm lớn để được người khác phục vụ mình; chính mình phải là người phục vụ tha nhân, như Chúa Giêsu đề cập đến sứ vụ cao quý, mà Người lãnh nhận.

 

 

LÀM LỚN ĐỂ PHỤC VỤ

(Mc 10,35-45)

 

 

M. Giuse Tuấn

 

Phần lớn trong chúng ta, xưa cũng nay đều nghĩ rằng: người làm việc lớn thường gắn liền với quyền bính, chức tước và danh vọng. Do đó, người làm lớn đồng nghĩa với việc được người khác phục vụ, được ca tụng, được ngưỡng mộ. Vì thế, biết bao người đã sử dụng mọi thời giờ, vận dụng mọi tài sức, chấp nhận mọi hy sinh và lắm khi không từ nan mọi thủ đoạn để thực hiện ước muốn đạt được danh vọng, chức tước, quyền bính vào trong tay của mình.

 

Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta đi ngược lại với quan điểm trên, tức người làm lớn là để phục vụ chứ không phải cố giành chức tước, danh vọng, quyền thế trong xã hội để cai trị người khác. Người làm lớn biết dùng quyền hành để phục vụ dân, đem lại phúc lợi cho dân: “Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân, thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh  em thì phải làm người phục vụ anh  em; ai muốn làm đầu anh  em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,43-44).

 

Thế nhưng, đọc lại Tin Mừng, chúng ta thấy các môn đệ theo Chúa Giêsu vì các ông nghĩ Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng Thiên Sai đầy quyền bính có thể làm lớn. Như thế, chắc hẳn sẽ có ngày Người đạt tới vinh quang, như vua David năm xưa đã thống lãnh toàn bộ Israel. Và chắc chắn các môn đệ sẽ được chia sẻ quyền bính và vinh quang với Người. Do suy nghĩ như vậy, nên hai anh em con ông Dêbêđê trong Tin Mừng hôm nay đã mạnh dạn đến bày tỏ với Chúa Giêsu ước muốn thầm kín xưa nay của họ: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy” (Mc 10,37). Qua lời xin làm lớn kiểu thế gian của các ông, Chúa hướng các ông về mầu nhiệm Thập Giá: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10, 38).

 

Do đó, Chúa dạy các môn đệ muốn làm lớn thì phải phục vụ muôn người, vì Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng làm giá chuộc con người. Đối với Chúa, làm lớn không quan trọng bằng phục vụ con người. Với người đời, những người có chức, có quyền mong được người khác phục vụ; còn đối với Chúa Giêsu và cả những người môn đệ theo Chúa Giêsu, muốn làm người lớn nhất giữa anh em mình, thì phải làm người phục vụ anh em.

 

Chính Chúa Giêsu đã trở nên người tôi tớ phục vụ con người! Một vị Thiên Chúa cao cả lại hạ mình làm thân phận con người để phục vụ con người! Tại sao Ngài phải sinh trong chuồng chiên cừu nghèo hèn như vậy? Tại sao Ngài phải lang thang rong ruổi hết nơi này nơi kia để rao giảng Tin Mừng? Tại sao Ngài phải ngủ bờ ngủ bụi: “chồn cáo có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”? Tất cả là để phục vụ con người, để con người biết sự thật về Thiên Chúa, về tình yêu Thiên Chúa đối với con người đến độ nào. Và Ngài sẵn sàng chấp nhận tất cả, miễn là con người nhận ra sự thật, được cứu độ và hạnh phúc.

 

Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta học lấy mẫu gương phục vụ của Chúa, hãy sống tinh thần phục vụ như Chúa đã phục vụ hơn là làm lớn để được người khác phục vụ mình; chính mình phải là người phục vụ tha nhân, như Chúa Giêsu đề cập đến sứ vụ cao quý, mà Người lãnh nhận. Đó là phục vụ nhân loại hết sức tận tình, cho đến hơi thở cuối cùng: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Ước mong của Chúa là các môn đệ của Ngài cũng như mỗi người Kitô hữu thấm nhuần tinh thần phục vụ, đồng thời được hưởng ơn cứu độ và được sống viên mãn.

 

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống chúng con cũng hay suy nghĩ như hai người con ông Dêbêdê là Gioan và Giacôbê đến xin Chúa một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy để được làm lớn, xin ban cho chúng con lòng can đảm gạt bỏ những ý nghĩ đó, để theo Chúa phục vụ tha nhân và Hội thánh của Chúa. Amen.