Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXIX TN, A: HÃY TRẢ CHO THIÊN CHÚA NHỮNG GÌ THUỘC VỀ NGÀI

“Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa!”. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến quyền tối thượng của Thiên Chúa. Người là chủ tể cả thế gian và Người trao quyền hành cho các quyền bính thế gian. Nhưng quyền bính thế gian phải ưu tiên vâng phục quyền bính của Thiên Chúa.

 

 

HÃY TRẢ CHO THIÊN CHÚA NHỮNG GÌ THUỘC VỀ NGÀI

(Mt 22,15-21)

 

M. Damiano Quang

 

 

Bài Tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh các cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các biệt phái. Dụ ngôn tiệc cưới cho thấy tình hình căng thẳng lên đến cao độ. Tiếp sau là các cuộc tranh luận có chiều hướng đi lên. Tin Mừng hôm nay thuật âm mưu của các người biệt phái, mưu tính của họ nhắm vào Chúa Giêsu và câu Ngài trả lời cho họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

 

Hôm nay, Chúa Giêsu đứng những người Pharisêu và những người ủng hộ Hê-rô-đê. Họ đồng lòng giăng bẫy để thử Chúa Giêsu: “Có được phép hay không nộp thuế cho Xê-da hay không?” Bẫy giương ra thật nguy hiểm: Nếu Ngài trả lời là có, Ngài bị mất uy tín nơi dân đang chịu đau khổ vì ách thống trị của người Roma. Còn nếu không, người ta có thể cáo buộc Ngài là một tay sách động chống đối người Roma và ra lệnh bắt Ngài. Trong cả hai trường hợp, đằng nào Ngài cũng sẽ chết, và vĩnh viễn sẽ bị loại ra khỏi vòng chiến.

 

Ngày nay, chúng ta đang đối diện một cám dỗ nặng nề là muốn gạt ra bên lề những ai muốn đặt lại vấn đề nhằm cải thiện, mong có sự thay đổi để hướng đến điều tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, lời họ nói khiến chúng ta khó chịu. Vì thế, người ta làm tất cả để để gây tổn thương cho họ, cả việc cáo buộc cách bất công những hành vi mà họ không phạm. Như thế lời của họ không còn đáng tin nữa. Nhưng Chúa Giêsu không để cho mình bị rơi vào trong cái bẫy ấy. Câu trả lời của Ngài thật rõ ràng và không thể đảo ngược. Ngài xin xem đồng tiền nộp thuế, trên mặt đồng tiền có hàng chữ: “Tiberius, Caesar thần thánh”. Và Ngài đã trả lời họ: “Hãy trả cho Xê-da những gì của Xê-da, trả cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa”. Các hoàng đế Roma tự cho mình tước hiệu thần linh. Họ muốn người ta thờ phượng mình như những thần linh.

 

Đó chính là điều mà Chúa Giêsu không đồng ý: Xê-da không phải là Thiên Chúa. Người ta không thờ phượng hay vâng phục ông ta khi ông ta tự gán cho mình những quyền năng chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta hãy nhớ lời Kinh Thánh: “Ta là Chúa và không có Chúa nào khác ngoài Ta”. Điều đó cũng có giá trị cho chúng ta hôm nay. Vẫn còn một số người tự cho mình là Thiên Chúa. Chúng ta đã biết và đã gặp họ. Và thỉnh thoảng, chúng ta kêu cứu đến họ, lụy phục họ, đôi khi chấp nhận những điều không phù hợp với lương tâm chúng ta. Chính lúc đó chúng ta phải tìm lại điều cốt yếu cho cuộc sống chúng ta hôm nay. Đồng tiền mang hình Xê-da, còn chúng ta, dấu ấn mà chúng ta đang mang thuộc một trật tự khác: đó là dấu ấn của Thiên Chúa. Ngày chịu phép rửa, chúng ta đã được đóng ấn bằng dấu thánh giá của Đức Kitô. Chúng ta đã trở thành con cái Thiên Chúa. Đó là một dấu ấn không thể tẩy xóa và định hướng toàn bộ cuộc sống chúng ta.

 

Hãy trả lại cho Xê-da những gì của Xê-da”. Thật sự là chúng ta mang hình ảnh Thiên Chúa. Bởi đó, chúng ta tìm cách thấm nhuần sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Ngài, chúng ta không còn phải tự hỏi đâu là điều được phép hay cấm đoán. Chúng ta sẽ dâng cho Ngài điều tốt đẹp nhất của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa mà chúng ta đón nhận hướng chúng ta đến tha nhân. Niềm hi vọng mà Ngài đặt nơi chúng ta, cũng giống như một ánh sáng phải chiếu tỏa nơi mắt mọi người. Bổn phận chúng ta là quan tâm đến những gì thuộc lợi ích chung cho mọi người, với mục đích góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ hơn. Không phải bằng cách qụy lụy trước quyền bính mà mọi sự được giải quyết. Mỗi người chúng ta phải tìm những gì tốt cho lợi ích của cộng đoàn và làm tròn trách nhiệm của mình.

 

Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa!”. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến quyền tối thượng của Thiên Chúa. Người là chủ tể cả thế gian và Người trao quyền hành cho các quyền bính thế gian. Nhưng quyền bính thế gian phải ưu tiên vâng phục quyền bính của Thiên Chúa.

 

Chúng ta - những người Kitô hữu mang dấu ấn thời đại là những người hành động để chống lại một trật tự bất công được thiết lập. Trả lại cho Xê-da những gì của Xê-da không ngăn cản người ta đấu tranh cho công bằng và làm sao cho phẩm giá của những người nghèo nhất, của bệnh nhân và của những người bị loại trừ được nhìn nhận và tôn trọng. Trả cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa cũng là một trong những lời kêu gọi ngày thế giới truyền giáo. Chúng ta không phải là những người chỉ biết tiêu thụ những của cải đức tin. Chúng ta được mời gọi là những chuyên viên để xây dựng cộng đoàn Kitô giáo. Chính trong thế giới như hiện nay mà chúng ta phải làm chứng cho Tin Mừng. Nhờ phép Rửa và phép Thêm sức, chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần. Và chúng ta được sai đến với những người khác và loan báo Tin Mừng cho họ. Đức Kitô muốn chúng ta thực sự ở trong trạng thái truyền giáo dù chúng ta đang ở trong độ tuổi hay tình trạng nào.

 

Trả lại cho Thiên Chúa những gì của Người, đó cũng là điều mà chúng ta được mời gọi khi tham dự Thánh lễ. Chúng ta dâng cho Người tất cả những hành vi đức tin, hi vọng và đức ái sáng lên trong cuộc đời chúng ta và anh em chúng ta. Đồng thời, đó cũng là điều mà chúng ta dấn thân thực hiện khi tranh đấu cho tình yêu chiến thắng hận thù, cho Tin Mừng được lan rộng và Nước Chúa trị đến.