Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXIV TN, B: ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO ĐỨC GIÊSU

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa đòi hỏi các môn đệ của Ngài và mỗi chúng ta có những điều kiện để đi theo Chúa. Điều kiện quan trọng để đi theo Chúa đó là: “Hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa”.

 

 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO ĐỨC GIÊSU

(Mc 8,27-35)

 

M. Giuse Tuấn

 

Để được tuyển vào một công ty hay một xí nghiệp nào đó, các giám đốc của công ty đó thường đòi hỏi những người lao động phải có những bằng cấp, khả năng tương xứng với công việc của công ty. Thật vậy, đây là những đòi hỏi cần thiết để phát triển công ty. Công ty cần người có tay nghề, cần người có khả năng chuyên môn, cũng như trình độ học vấn.

 

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đòi hỏi những người đi theo Ngài khác hẳn với những đòi hỏi của giám đốc. Thật vậy, bài Tin Mừng hôm nay Chúa đòi hỏi các môn đệ của Ngài và mỗi chúng ta có những điều kiện để đi theo Chúa. Điều kiện quan trọng để đi theo Chúa đó là: “Hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa”.

 

Từ bỏ chính mình là chịu mất mình, để hoàn toàn chấp nhận theo thánh ý của Thiên Chúa. Từ bỏ chính mình là vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Từ bỏ chính mình: “Từ bỏ” ở đây đồng nghĩa với “ghét” hay “yêu ít hơn” hoặc “coi thường” bản thân mình (x. Lc 14,26). Vác thập giá mình: Thành từ ngữ “vác thập giá mình” gợi lên thói tục quân lính bắt tử tội phải tự vác cây thập giá của mình đến nơi hành hình. Ai muốn làm môn đệ Đức Giêsu, cũng phải vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Người. “Cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Liều mạng sống mình vì Đức Giêsu và vì Tin Mừng thì cứu được mạng sống ấy”. Câu nói nghịch lý này mời gọi người nghe quan tâm đến giá trị đích thực của cuộc sống đời sau. Một người sống ích kỷ ở đời này, thì sẽ bị mất đời sống vĩnh hằng ở đời sau. Nhưng nếu ai sẵn sàng chịu thua thiệt, chịu chết vì đức tin ở đời này, thì sẽ có được sự sống đời đời do Chúa sẽ ban sau này.

 

Trong Kinh Thánh, điều kiện để đi theo Chúa là phải ra khỏi chính mình. Như ông Abraham đã về già mà vẫn đi đến một miền đất xa lạ; như Môsê chấp nhận gánh vác một đám dân thiếu trách nhiệm và như Đức Maria dấn bước vào một cuộc hành trình do Thiên Chúa định sẵn.

 

Điều kiện đi theo Chúa, còn có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ cuộc sống tạm bợ này để tái sinh bởi Thiên Chúa, như thánh tử đạo Ignatio Antiokia. Khi bị kết án tử bằng cách cho sư tử ăn thịt, ngài nói: “Tôi là hạt luá mỳ của Thiên Chúa; cứ để cho nanh thú dữ nghiền nát tôi ra như bột, để tôi thành một tấm bánh tinh tuyền của Đức Kitô. Điều kiện kế tiếp là phải vác thập giá mình. Chúa Giêsu cho ta biết rằng trở thành môn đệ của Người là đi theo con đường đã dẫn Người đến thập giá. Để đạt tới mức trưởng thành, ta phải liều mất mạng sống: có nghĩa là dám liều mạng vì chính nghĩa thay vì bảo đảm tương lai, chọn một lối sống cho phép ta vượt qua chính mình trên con đường yêu thương và đồng thời phải chấp nhận người đời đánh giá đời sống của mình là một thất bại.

 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, thực thi sứ điệp Lời Chúa chính là sống ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu Kitô: Tôi, gia đình, cộng đoàn tôi có chọn con đường hy sinh, từ bỏ, vác thập giá mà theo Chúa Giêsu Kitô không? Vâng, chúng ta được Chúa mời gọi đi theo Ngài. Đi theo Chúa, Chúa ra điều kiện với chúng ta, đó là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chúng ta đã từ bỏ mình, bỏ ý riêng của ta để theo ý Chúa chưa, chúng ta đã vác thập giá mình chưa?  Hay chúng ta cứ lo cứu lấy mạng sống mình, ích kỷ ở đời này, thì sẽ mất đời sống vĩnh hằng ở đời sau. Nhưng nếu ai sẵn sàng chịu thua thiệt, chịu chết vì đức tin ở đời này, thì sẽ có được sự sống đời đời do Chúa sẽ ban sau này.

 

Ước gì qua Lời Chúa hôm nay, Chúa cho chúng ta nhận ra được điều kiện mà Chuá Giêsu đòi hỏi khi đi theo Ngài, từ bỏ chính mình vác thập giá hằng ngày mà theo. Đó là con đường dẫn chúng ta tới sự sống và hạnh phúc thật. Bởi vì Chúa là nguồn sự sống và hạnh phúc của chúng ta.