Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XVII TN, B: CON NGƯỜI CỘNG TÁC VÀO PHÉP LẠ CỦA CHÚA

Chúa Giêsu hoàn toàn có thể làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn, vì Người có đủ quyền năng để làm chuyện đó. Tuy nhiên, để phép lạ có thể xảy ra, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi nơi con người một sự cộng tác với Ngài.

 

 

CON NGƯỜI CỘNG TÁC VÀO PHÉP LẠ CỦA CHÚA

(2 V4,42-44; Ep 4,1- 6; Ga 6,1-15)
                                                                                                       

 

M. Giuse Tuấn

 

Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, Ngài có thể làm được mọi sự từ không ra có. Đọc lại Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt trong sách Sáng thế chúng ta thấy rõ quyền năng của Ngài: “Thiên Chúa làm nên vũ trụ, tạo dựng nên con người và cho con người làm chủ mọi sử. Thiên Chúa phán hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng…Thiên Chúa phán một lời liền có mọi thứ...”. Như vậy, quyền năng của Thiên Chúa vượt hẳn trí khôn con người, quyền năng của Ngài cao cả vô song, Đấng có uy quyền trên tất cả mọi sự.

 

Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cần đến năm chiếc bánh và hai con cá của đứa bé như là chất liệu đầu tiên, để từ đó, Người làm cho bánh và cá trở nên nhiều hơn. Chúa cần đến năm chiếc bánh và hai con cá của em bé, vì Người muốn rằng, con người phải cộng tác vào việc nuôi sống người anh em đồng loại của mình bằng sự đóng góp, có thể là rất ít ỏi lúc khởi đầu. Nhưng tuy là ít ỏi, miễn là sẵn lòng cho đi, thì với quyền năng của Thiên Chúa, Người sẽ làm cho sự đóng góp đó trở thành lớn lao hơn.

 

Vậy, qua các bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng nào? Tại sao Chúa Giêsu cần con người cộng tác vào phép lạ của Chúa? Chúa muốn chúng ta làm gì?

 

1. Thiên Chúa là Đấng nào?

 

Qua các bài đọc phụng vụ Lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn ra chân dung của Thiên Chúa. Thứ nhất, bài đọc một, trích từ sách các Vua quyển thứ hai kể lại câu truyện ngôn sứ Êlisa chia sẻ bánh với những người đang đói để giúp họ cầm cự trong thời kỳ khó khăn. Ngôn sứ Êlia làm vậy vì: ông là một ngôn sứ - người của Thiên Chúa, ông không thể cất giữ bánh cho riêng mình, ngôn sứ Êlisa đã mở rộng cõi lòng và bàn tay mà chia sẻ bánh cho những người có nhu cầu. Ngôn sứ Êlisa làm thế vì ông tin vào Lời Thiên Chúa và cụ thể là tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ không để ông phải đói vì Thiên Chúa là Đấng vừa quyền năng vừa yêu thương. Vì phép lạ bánh hóa nhiều là biểu hiện của lòng Thiên Chúa yêu thương và của lòng tin của ngôn sứ Êlisa. Phép lạ này loan báo phép lạ hóa bánh ra nhiều Chúa Giêsu sẽ thực hiện trong bài Tin Mừng.

 

Kế đến, bài trích thư của thánh Phaolô viết cho các tín hữu Êphêsô về cách sống thích hợp của các môn đệ Chúa Giêsu Kitô như: ăn ở khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; sống tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau; thiết tha duy trì sự hiệp nhất của Thần Khí, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Lý do thâm sâu và đậm tính tôn giáo của nếp sống ấy là: Các Kitô hữu có một Thiên Chúa là Cha chung, là Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người; họ cũng chỉ thuộc về một Thân Thể là chính Chúa Kitô. Họ có cùng một Thần Khí là Thánh Thần Thiên Chúa được ban cho tất cả những ai nhận phép Rửa trong Chúa Kitô. Họ có cùng một niềm hy vọng về ơn cứu độ, có cùng một niềm tin và một phép rửa tha tội.

 

Cuối cùng, bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật về phép lạ Chúa Giêsu đã làm để hóa bánh ra nhiều, nuôi hơn năm ngàn người được ăn no nê thoát khỏi cái đói. Câu truyện này chuyển tải ba vấn đề như sau: Thứ nhất là Chúa Giêsu muốn đáp lại tấm lòng chân thành của đám đông dân chúng khao khát tìm nghe Lời Người mà không màng đến nhu cầu ăn uống. Thứ hai là Chúa Giêsu thể hiện quyền năng thần linh và sứ mạng thiên sai của Người. Cũng như xưa kia Thiên Chúa nuôi dân Israel bằng Manna trong sa mạc thì nay Chúa Giêsu nuôi những người tìm nghe Lời Chúa bằng bánh và cá của phép lạ sau khi đã nuôi họ bằng lời giảng dạy về Nước Trời. Cũng như xưa kia Thiên Chúa dùng Môsê để giải thoát và tập hợp dân Israel thành dân của Giao Ước (cũ) thì nay Chúa Giêsu là Môsê mới tập hợp muôn nước muôn dân thành dân của Giao Ước (mới). Lời và Bánh là lương thực cần thiết cho cuộc lữ hành trần gian của Dân Chúa. Thứ ba là tất cả những người được ăn cùng một Bánh, uống cùng một chén có trách nhiệm làm nên một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và thuận hòa. Cộng đoàn ấy là hình ảnh sống động và là lời loan báo cụ thể về Vương Quốc mà Thiên Chúa sẽ thiết lập giữa loài người.

 

2. Tại sao Chúa Giêsu cần con người cộng tác vào phép lạ của Chúa?

 

Chúa Giêsu hoàn toàn có thể làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn, vì Người có đủ quyền năng để làm chuyện đó. Tuy nhiên, để phép lạ có thể xảy ra, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi nơi con người một sự cộng tác với Ngài. Tại sao Người cần chúng ta cộng tác? Tại vì: Thứ nhất, Ngài muốn con người can đảm dám bẻ ra tấm bánh mà mình đã nhận được hay đang có mà cho đi. Chính khi dám bẻ đôi tấm bánh và trao cho người anh chị em bên cạnh mà người ta phát hiện ra rằng, tấm bánh mình đang cầm trên tay vẫn còn có thể bẻ đôi ra mãi. Và kết quả là, mọi người đều có bánh để ăn, thậm chí còn dư thừa nữa.

 

Thứ hai, Chúa không muốn thấy cảnh con cái Ngài thiếu thốn hay đói khát, cũng như thấy những kẻ cho người khác thức ăn hay của cải mình có, phải thiếu hụt hay thiệt thòi; chính Ngài bù đắp và bù đắp cách dư dật: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6,38). Thứ ba, năm chiếc bánh và hai con cá có đáng là gì? Có thấm vào đâu với hàng ngàn người đói? Nhưng chính nhờ đó mà tất cả mọi người được ăn no nê và còn dư thừa nữa. Điều này muốn nói đến sự cộng tác của chúng ta vào ơn Chúa trong việc cứu chuộc chính mình. Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta, nhưng chính chúng ta cũng phải góp công, như thánh Augustinô nói: “Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần có sự cộng tác của chúng ta”, nghĩa là nếu chúng ta không muốn, nếu chúng ta nhất định từ chối, Ngài cũng không thể làm gì khác, vì Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta.

 

3. Chúa muốn chúng ta làm gì?

 

Qua các bài đọc Lời Chúa hôm nay, Chúa nhắn nhủ chúng ta ba điểm: Thứ nhất, vì là Đấng yêu thương và quyền năng, Thiên Chúa đã dùng Lời và Bánh để tập hợp và dưỡng nuôi các Kitô hữu. Ai tin vào Lời thì sẽ không phải đói. Ai ăn Bánh thì sẽ được no nê. Bánh cũng như Lời đều cần cho sự sống con người. Thứ hai, cách yêu thương giúp đỡ tha nhân của chúng ta là phải quan tâm đến cả hai nhu cầu tinh thần và vật chất của người bên cạnh như Chúa Giêsu vừa đem Lời vừa đem Bánh cho dân chúng được no nê. Thứ ba, những người cùng rước Lời và ăn Bánh thì lập thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và thuận hòa để làm chứng cho Tin Mừng và loan báo Vương Quốc của Thiên Chúa giữa loài người.

 

Tuy nhiên, trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta thấy nhiều người đói khổ và có lẽ chúng ta cũng mơ đến một phép lạ nào đó để tất cả mọi người nghèo đói trên thế giới đều có cơm ăn áo mặc. Nhưng phép lạ đó hoàn toàn tùy thuộc ở chúng ta, bởi lẽ Thiên Chúa tự trói buộc quyền năng của Ngài vào hành động quảng đại hào phóng của chúng ta đối với người anh chị em đồng loại của mình. Bao lâu chúng ta dám mở rộng lòng mình và mở rộng bàn tay mà cho đi những gì mình có, thì bấy lâu Chúa vẫn còn sẵn sàng thực hiện phép lạ để giúp đỡ mỗi người chúng ta.

 

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn lại cuộc sống thường ngày, thử hỏi chúng ta có dám chia sẻ cơm áo với những người đói khổ, nghèo túng xung quanh chúng ta không? Và chúng ta đã làm gì để giúp đỡ họ? Đây là những câu hỏi gợi lên cho chúng ta suy gẫm và chất vấn bản thân mỗi người. Để thực thi sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta: nuôi dưỡng lòng khát khao đón nghe và tiếp nhận Lời và Bánh Chúa ban cho một cách “nhưng không”; chia sẻ với người chung quanh Lời và Bánh mà mình đã nhận được từ Thiên Chúa, từ Chúa Giêsu và từ Hội Thánh. Nhờ vậy, chúng ta mới xây dựng được cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và thuận hòa như Chúa Giêsu mong muốn.

               
Lạy Chúa, Ngài là Đấng quyền năng và hay thương xót. Ngài có thể làm phép lạ từ không ra có, nhưng Ngài đã để em nhỏ góp năm chiếc bánh và hai con cá để cộng tác vào phép lạ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết mở rộng đôi tay quảng đại, không nắm giữ khư khư những gì chúng con có, nhưng là biết chia sẻ cho người nghèo đói, để chúng con hưởng được niềm vui khi cộng tác vào phép lạ của Chúa.