Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XI TN, C - Lễ Chúa Ba Ngôi: SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

Khi làm dấu Thánh Giá, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng với lòng tôn kính mến yêu. Chúng ta hãy sống yêu thương nhau như Chúa Cha yêu Chúa Con, để tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được biểu lộ rõ nét qua hành động của Chúa Thánh Thần.

 

 

 

SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

(Ga 16,12-15)

 

 

Kim Trúc

 

Theo truyền thống của Hội Thánh, khi bắt đầu bất cứ công việc gì, người tín hữu làm “Dấu Thánh Giá” để tuyên xưng danh Chúa Ba Ngôi. Thỉnh thoảng chúng ta còn được thấy trên truyền hình, có những cầu thủ bóng đá quốc tế làm dấu Thánh Giá sau khi đá lọt lưới đối phương, hoặc trước khi đá phạt đền.

 

Dấu Thánh Giá là lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất của người Kitô hữu, là dấu chỉ phân biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu và những người theo đạo khác. Đây là một mầu nhiệm thâm sâu nhất, cao cả nhất mà lý trí con người, ngay cả óc tưởng tượng của con người, cũng không thể nào thấu hiểu hay hình dung được. Vậy ai đã cho chúng ta biết mầu nhiệm này? Chính Chúa Giêsu Kitô. Nếu Chúa không mạc khải thì loài người không thể nào biết được, điển hình như bài Tin mừng hôm nay.

 

Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta, tức là Chúa vén màn cho chúng ta thấy mầu nhiệm tình yêu của Ngài, không phải để thỏa mãn tính tò mò, nhưng là để mời gọi chúng ta thông dự vào tình yêu đó, mời gọi chúng ta yêu thương nhau như Ba Ngôi yêu mến nhau.

 

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của đời sống nội tại thâm sâu nhất của Thiên Chúa. Đời sống nội tại thâm sâu nhất của Thiên Chúa là yêu thương: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16). Chúa Cha yêu thương Chúa Con, Chúa Con yêu thương Chúa Cha và mối tương quan tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Thánh Thần. Trong Ba Ngôi, mỗi ngôi hoàn toàn là tặng phẩm hiến dâng cho nhau, hoàn toàn tương quan với nhau, hoàn toàn yêu thương nhau. Đạo Công giáo là đạo yêu thương như Chúa đã khẳng định, điều răn quan trọng nhất là mến Chúa yêu người.

 

Như vây, Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm tuyệt vời, nhưng lại là mầu nhiệm thiết thân nhất với chúng ta; vì đó là chính sự sống Thiên Chúa ban cho chúng ta. Thiên Chúa đã ban Con của Ngài để Con của Ngài đưa chúng ta vào trong cung lòng Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần là tình yêu luôn kết nối Chúa Cha và Chúa Con. Vì vậy, Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là Thiên Chúa xa cách, nhưng Ngài cư ngụ trong chúng ta và đang hoạt động trong chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh em, Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ đến ở trong chúng ta: “Ai yên mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy; Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy” (Ga 14,23). Thiên Chúa là một nhưng lại là ba; là ba nhưng lại là một. Chúa Giêsu đã từng nói: “Mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha là của Con” (Ga 17,10). “Cha Thầy và Thầy là một” (Ga 10,30). “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 10,38).

 

Có lần Chúa Giêsu xác quyết: “Các ngươi thờ Đấng các ngươi không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết rõ, vì ơn cứu độ từ dân Do thái mà đến”. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể nói cách mạnh mẽ mang tính tuyệt đối như vậy. Bởi vì Người là Con Thiên Chúa, nên Người biết rõ hơn ai. Người ta thờ phượng Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô; và một khi thờ phượng với tinh thần nghĩa tử thì không bao giờ vắng bóng Chúa Thánh Thần.

 

Để sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, xin mượn lời bài hát “Làm Dấu” của nhạc sĩ Lê Đức Hùng: “Con làm Dấu hằng ngày, con làm Dấu một đời. Khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con”. Qua bài hát này cho chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng với lòng tôn kính mến yêu khi làm dấu. Và chúng ta hãy sống yêu thương nhau như Chúa Cha yêu Chúa Con, để tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được biểu lộ rõ nét qua hành động của Chúa Thánh Thần. Amen.